ДЕТЕРМІНАНТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Алла Гречан

Анотація


Досліджуються особливості розвитку підприємств легкої промисловості з урахуванням факторів, які обумовлюють інноваційну активність та стратегію компаній. Вивчається теоретична сутність понять "інноваційний потенціал" та "зовнішні можливості" з урахуванням специфіки підприємств цієї галузі. Визначаються стратегічні орієнтири розвитку підприємств легкої промисловості на основі реалізації його інноваційної складової.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Инновационный менеджмент / Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. – М.:ЦИСТ, 1998. – 559 с.

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навч. посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. – 278 с.

Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л. І. Федулової. – К.: Либідь, 2003. – 448 с.

Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / Макаренко І. П., Трофимчук О. М., Кузьменко В. П. та ін.; За ред. І. П. Макаренко. – К.: УІДНСіР: Ін-т еволюц. економіки, 2004. – 123 с.

Степанова Е. А. Инновационная стратегия: потенциал, ограничения, предпосылки успешности // http: // www. masters. donntu. edu.ua / 2004 / fgtu / belyayev / library / s7.htm;

Бурнышев К. Стратегии инновационного поведения предприятия / Papers presented to the project dissemination seminars, Moscow, October, 4-th. 2001. – С. 59–187.

Кляйнкнехт А. Циклы нововведений: вопросы теории. – М.: Республика, 1996. – 309 с.

Freeman H. The Economics of Industrial Innovation. – Harmond – Sworth, Pengulin, 1974. – 170 р.

Матросова Л. Н. Организационно-экономическое обеспечение управления инновациями на промышленных предприятиях. – Дис. док. екон. наук. – Луганськ.: Восточно-Украинский национальный университет им. В.Даля, 2002. – 371 с.

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры (практика и принципы): Пер. с англ. – М.: Издательский дом Вильямс, 1992. – 351 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.