Вплив циклічної компоненти на динаміку високотехнологічного експорту в Польщі

Автор(и)

  • Олександр Бєлов Полтавський державний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.008

Анотація

Вступ. Стаття є частиною загального дослідження чисельного оцінювання впливу науково-технічного розвитку країни на її економічне зростання і входить в її першу частину, що розглядає питання аналізу динаміки виробництва та експорту високотехнологічної продукції в різних країнах світу з метою використання їхнього позитивного досвіду і врахування негативного у відновленні економіки України в післявоєнний час.

Мета. Мета дослідження – визначення ступеня впливу циклічної компоненти на динаміку експорту високотехнологічної продукції у польщі.

Методи дослідження. Як інструмент державного регулювання у сфері інноваційного та науково-технічного розвитку було запропоновано авторську методику для аналізу структури динаміки експорту високотехнологічної продукції. Методика розкриває економічний зміст та дає змогу виокремити у структурі динаміки експорту високотехнологічної продукції такі складові: рівномірне зростання; прискорене зростання; циклічне зростання. А також дає змогу розглянути, як змінюється частка впливу циклічної складової, якщо високотехнологічний експорт розглядати як частку всього промислового експорту і як частку ВВп, а також зіставити зі структурою динаміки ВВп країни загалом.

Результати. У роботі показано, що динаміка високотехнологічного експорту польщі має циклічний характер розвитку. Визначено економічні цикли з періодами 9,3 і 9,6 років і розрахований рівень впливу циклічної складової на загальну тенденцію, що у 1,5 і 2 рази повільніше відносно аналогічної динаміки таких країн, як Австрія і Німеччина. Визначений загальний зважений вплив циклічної складової на динаміку високотехнологічного експорту доволі значний і становить від -8,19% до 19,15%.

Перспективи подальших досліджень. Отримані результати дослідження дають змогу забезпечити здійснення ефективної державної політики з відновлення економіки України у післявоєнний час.

Ключові   слова:    конкурентоспроможність,   науково-технічний   розвиток, економічний цикл, високотехнологічний експорт.


Біографія автора

  • Олександр Бєлов, Полтавський державний аграрний університет
    кандидат економічних наук, докторант

Посилання

Hatzichronoglou T. Revision of the High-Technology Sector and Product Classification. Paris: OECD, 1997.

Galindo-Rueda F., Verger F. OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity. Paris: OECD, 2016.

Molnárová Z., Reiter M. Technology, demand, and productivity: What an industry model tells us about business cycles. Journal of Economic Dynamics and Control. 2022. Vol. 134. P. 104272. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jedc.2021.104272

Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность‬. Добров Г. М. и др. Киев : Наукова думка, 1987. 346 с.

Геєць В. М., Даниленко А. І., Лібанова Е. М., Гриценко А. А., Макарова О. В. Інноваційна Україна 2020: Національна Доповідь. НАН України. Київ, 2015. 336 с.

Bazhal I. Development of innovation activities within knowledge triangle “government- university-industry”. Economy and Forecasting. 2015. № 1. P. 76–88. DOI: https:// doi.org/10.15407/eip2015.01.076

Саліхова О. Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні: моногр. Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012. 624 с.

Yang B., Zhu S. Public funds in high-tech industries: A blessing or a curse. Socio- Economic Planning Sciences. 2021. P. 101037. DOI: https://doi.org/10.1016/j. seps.2021.101037

Haltiwanger J., Hathaway I., Miranda J. Declining Business Dynamism in the U.S. High-Technology Sector (February 2014). SSRN. Scholarly Paper ID 2397310). Social Science Research Network. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2397310

Globalization and High Technology. The Israeli Economy from the Foundation of the State through the 21st Century; ed. Rivlin P. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 94–117. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511921308

Marukawa T. Japan’s High-Technology Trade with China and Its Export Control (September 2013). Journal of East Asian Studies. 2013. Vol. 13, № 3. P. 483–501. DOI: https://doi.org/10.1017/S1598240800008316

Srholec M. High-Tech Exports from Developing Countries: A Symptom of Technology Spurts or Statistical Illusion? Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv). 2007. Vol. 143. P. 227–255. DOI: https://doi.org/10.1007/s10290-007- 0106-z

Kabaklarli E., Duran M.S., Üçler Y.T. High-technology exports and economic growth: panel data analysis for selected OECD countries. Forum Scientiae Oeconomia. Scientific Publishing House of the WSB University, 2018. Vol. 6 (2018) Issue No. 2: Economic Growth, Innovations and Lobbying. P. 47–60. DOI: https://doi. org/10.23762/FSO_VOL6NO2_18_4

Şahi̇n L., Şahi̇n D. K. The Relationship Between High-Tech Export and Economic Growth: A Panel Data Approach for Selected Countries. Gaziantep Univ. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 20 (1), 22-31. DOI: https://doi.org/10.21547/ jss.719642

Ersin Ö., Ustabaş A., Acar T. The nonlinear effects of high technology exports, R&D and patents on economic growth: a panel threshold approach to 35 OECD countries. Romanian Journal of Economic Forecasting. 2022. Vol. 25. P. 26–44. URL: https://ideas.repec.org/a/rjr/romjef/vy2022i1p26-44.html

Siddiqui A.A. Technology Intensive Exports and Growth of Asian Economies. The Indian Economic Journal, 2022. P. 00194662221082205. DOI: https://doi. org/10.1177/00194662221082205

Олійник О. В. Циклічність відтворювального процесу в сільському господарстві. Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2005. 322 c.

Belov А.V., Svistun L.А. Simulation of trends of real estate market cyclic development. Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada. 2015. P. 268–271.

World Development Indicators | DataBank [Electronic resource]. URL: https:// databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=TX.VAL.TECH. CD&country=(accessed: 22.12.2021)

The United States of America Annual and Monthly Inflation Tables. URL: https:// www.statbureau.org/en/united-states/inflation-tables(accessed: 23.12.2021)

World Development Indicators | DataBank [Electronic resource]. 2022. URL: https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular- Indicators#(accessed: 25.12.2021)

Belov А.V., Svуstun L.A., Khudolii Yu.S. Simulation of the dynamics of high- tech exports in Austria. Moderní aspekty vědy: XXIX. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2023. P. 566–576.

Завантаження

Опубліковано

2023-07-23

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Бєлов, Олександр. “Вплив циклічної компоненти на динаміку високотехнологічного експорту в Польщі”. Вісник Економіки, no. 2, July 2023, pp. 8-22, https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.008.