Зовнішній контроль функціонування пасажирських перевізників у смартмісті

Автор(и)

  • Ірина Корнят Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.144

Анотація

Вступ. Успішне функціонування смарміста у частині організації ефективних транспортних потоків потребує зовнішнього та незалежного контролю у сфері пасажирських перевезень. Зовнішній моніторинг доповнює внутрішній контроль діяльності пасажирських перевізників щодо ефективного надання послуг з перевезення пасажирів у смартмісті. У зовнішньому контролі діяльності транспортних підприємств зацікавлені інституції контролю, муніципальна влада, контрагенти та громадськість, що визначає актуальність дослідження та дає змогу сформувати його мету.

Мета статті. Мета статті полягає в обґрунтуванні важливості діджиталізації та оптимізації зовнішнього контролю у взаємозв’язку з внутрішніми контрольними процедурами щодо моніторингу функціонування пасажирських перевізників у смартмісті.

Результати. У дослідженні пояснено взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього контролю, спільними контрольними об’єктами яких є: графік руху транспорту, кадрова політика, якість послуг, доходи і витрати, публічність, які водночас визначають формати взаємодії різних контролерів. Визначено перелік даних, які потребують оприлюднення пасажирськими підприємствами для зовнішнього контролю, щодо: транспортних засобів (дотриманням графіку руху транспортних засобів з перевезення пасажирів), працівників (забезпечення кадрової політики транспортних підприємств і соціального захисту працівників), вартості перевезення (громадський контроль за ціноутворенням у сфері пасажирських перевезень), доходів перевізника (достовірне обчислення доходів підприємства та нарахованих податків), соціальних зобов’язань (дотримання добросовісної конкуренції, виконання перевізником взятих на себе соціальних гарантій).

Обґрунтовано доцільність проведення рейтингування пасажирських перевізників з використанням збалансованої системи оцінювання, яка передбачає обчислення таких показників, як: пунктуальність, кадрова політика, добросовісна конкуренція, соціальні зобов’язання, фінансова безпека, відгуки пасажирів, ціноутворення, рентабельність, зручність та звітність з врахуванням їх вагової частки у підсумковій рейтинговій оцінці. Для кращих транспортних підприємств за результатами рейтингування пропонується застосовувати преміальну систему винагородження, для гірших – ініціювати контрольні перевірки зовнішніми контролерами з притяганням до відповідальності за виявлені порушення. Використання авторських пропозицій забезпечує публічність, прозорість, контрольованість і ефективність надання суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів у смартмісті через взаємодію внутрішнього та зовнішнього контролю.

Перспективи. З використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення обліку і контролю необхідно дослідити перспективи діджиталізації внутрішнього контролю у взаємозв’язку із зовнішнім моніторингом функціонування пасажирських перевізників.

Ключові слова: контроль, зовнішні стейкхолдери, пасажирські перевізники, облікова інформація, транспортні підприємства, смартмісто.

Біографія автора

  • Ірина Корнят, Західноукраїнський національний університет
    аспірантка кафедри обліку і оподаткування

Посилання

Mendzins Karlis, Barisa Aiga. Transport External Costs Evaluation Case Study. CONECT. International Scientific Conference of Environmental and Climate Technologies. 2023. 132. URL: http://doi.org/10.7250/CONECT.2023.102.

Savchenko Lidia, Tsapenko Oleksander. Interrelation of external costs of road transport and financial and logistics indicators of the EU countries. 2023. 23-34. URL: http://doi.org/10.46783/smart-scm/2023-17-2.

Zadorozhnyi Z.-M., Muravskyi V., Shesternyak M., Hrytsyshyn A. Innovative NFC- Validation System for Accounting of Income and Expenses of Public Transport Enterprises. Marketing and Management of Innovations. 2022. № 1. P. 84-93. http:// doi.org/10.21272/mmi.2022.1-06.

Mustapic Miljenko, Trstenjak Maja, Gregurić Petar, Tihomir Opetuk. Implementation and Use of Digital, Green and Sustainable Technologies in Internal and External Transport of Manufacturing Companies. Sustainability. 2023. № 15. P. 9557. URL: http://doi.org/10.3390/su15129557.

Kapelyuk Zoya, Popova Ya. Quality Indicators of Transport Services to Assess the Quality of Public Services. Scientific Research and Development. Economics. 2023. № 11. P. 54-60. URL: http://doi.org/10.12737/2587-9111-2023-11-1-54-60.

Хомик П. М. Внутрішній контроль на автотранспортних підприємствах. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. № 2. С. 161–166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_ econ_2013_2_20.

Vukic Luka, Kraemer Iven. Dependence of Transport and External Cost Variables on Transportation Route Length. Journal of Marine Science and Engineering. 2021.

№ 9. P. 1270. URL: http://doi.org/10.3390/jmse9111270.

Добровольська В. Господарсько-правові засади технічного контролю щодо автомобільних транспортних засобів. Krakowskie Studia Małopolskie. 2022. 2 (34). S. 152–166. URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element. ojs-doi-10_15804_ksm20220209.

Чернишов О. Введення незалежного контролю за технічним станом транспорту. Вплив транспорту на екологію міста. Аналіз та стратегії для України. 2016. С. 16–18.

Муравський В. Застосування інформаційних технологій у первинному обліку торговельних, розрахункових і транспортних операцій. Вісник КНТЕУ. 2009. № 3. С. 69–76.

Murtazaliyeva Sevinc. Intelligent control system for safe traffic of vehicles and other moving objects. PIRETC-Proceeding of The International Research Education & Training Centre. 2023. № 23. P. 80–86. URL: http://doi.org/10.36962/ PIRETC23022023-80.

Shevchuk O., Bryk M., Desyatnyuk O., Voitseshyn V., Muravskyi V. Control and accounting of the transportation services self-cost using GPS. ACIT’2020: 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. Deggendorf, Germany, September 16-18. 2020. P. 631–634. URL: https://doi. org/10.1109/ACIT49673.2020.9208866.

Завантаження

Опубліковано

2023-11-02

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати