СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Віталій Кривоус

Анотація


Узагальнено й систематизовано світовий досвід захисту підприємництва в кризових умовах. Проаналізовано деякі аспекти державного регулювання підпри­ємницької діяльності в Україні. Сформульовано нові підходи щодо підтримки під­приємництва в межах державної регуляторної політики України.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Галан Н. І. Державна підтримка малих та середніх підприємств в Європейсь¬кому Союзі / Н. І. Галан // Фінанси України. - 2005. - № 5.

Зарицька І. А. Світовий досвід боротьби з наслідками фінансово-економічної кризи /1. А. Зарицька //Проблеми науки. - 2009. - № 12.

Кармазін О. В. Малий бізнес і його роль в інноваційних процесах / О. В. Кармазін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. -2004. -Вип. 72. - (Сер. “Економіка”).

Кочетков В. В. Малий бізнес в Україні: окремі аспекти сучасного стану та проблеми подальшого розвитку / В. В. Кочетков // Економічні інновації. - 2009. - Вип. 38.

Леженина Т. В. Кризис и антикризисные программы в странах Восточной Азии. Восточная и Юго-Восточная Азия - 2008. Экономическое развитие в условиях кризиса / Т. В. Леженина, М. Е. Тригубенко. - М.: РАН, 2009.

Островская Е. Франция: преодоление кризиса / Е. Островская // МЭМО. - 2010. - № 4.

Разумнова И. И. Новые тенденции предпринимательской деятельности / И. И. Разумнова // США - Канада. Экономика, политика, культура. - 2005. - № 9.

IMF Global Financial Stability Report. Responding Systemic Risks. - Washington : International Monetary Fund, 2009. - April. - 223 p.

Financial Crisis Survey [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.enterprisesurveys.org/financialcrisis/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.