Облік і контроль транспортного переміщення матеріалів та працівників у смартбудівництві

Автор(и)

  • Наталія Починок Західноукраїнський національний університет
  • Антон Лупійчук Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.068

Анотація

Вступ. Імплементація інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у будівельній галузі економіки привела до становлення новітньої концепції управління – «смартбудівництва». Інформаційною основою смартбудівництва є бухгалтерський облік і контроль з використанням безпілотних літальних апаратів. Дрони здатні здійснювати моніторинг переміщення матеріально-трудових ресурсів будівельних підприємств, що є затребуваним для організації обліку і контролю будівельних процесів.

Мета статті полягає у дослідженні перспектив використання безпілотних літальних апаратів у відслідковуванні транспортного переміщення матеріальних цінностей та працівників для цілей удосконалення їх обліку і контролю у смартбудівництві.

Методи. У процесі реалізації сформованої мети наукового дослідження використано системний, інноваційний, функціональний підходи та методи узагальнення, бібліографічного та компаративного аналізу.

Результати. Обґрунтовано важливість імплементації технології безпілотних літальних апаратів у смартбудівництво в частині моніторингу переміщення матеріально-кадрових ресурсів будівельних підприємств. Визначено напрямки удосконалення методики, організації обліку та контролю в умовах використання дронів. Удосконалено порядок аеровізуального маркування, ідентифікації й збору відомостей про переміщення матеріальних цінностей та операційного персоналу територією будівельних об’єктів для цілей обліку і контролю. Уточнено методику обліку і контролю транспортного переміщення матеріальних цінностей, інвентарю та будівельних конструкцій у частині їх надходження, зберігання, передачі між складами, продуктивного використання, недоцільного використання, втрати унаслідок крадіжок, вибуття. Запропоновано використання дронів для моніторингу переміщення працівників підприємства для обліку і контролю: робочого часу, заробітної плати, виконання функціональних обов’язків, простоїв і зупинок, несанкціонованого перетину територіальних меж тощо. розроблено інформаційну схему обліку і контролю комбінованого використання транспортних засобів для одночасного перевезення незатребуваних матеріальних ресурсів та вільного операційного персоналу до будівельних об’єктів. Ідентифіковано виникнення комбінованих транспортних витрат на переміщення: матеріальних ресурсів, що з позиції обліку і контролю є транспортно-заготівельними витратами, працівників – операційними витратами будівельних підприємств. Комбіноване транспортування забезпечує оптимізацію будівельних процесів, зменшення часу на виконання будівельних робіт та мінімізацію транспортних та інших витрат підприємств.

Перспективи. подальших досліджень потребує методика нарахування заробітної плати операційного персоналу залежно від його попереднього та поточного розташування на будівельних об’єктах, що передбачає трансформацію кадрової політики будівельного підприємства.

Ключові слова: облік, контроль, діджиталізація обліку, переміщення матеріально- кадрових ресурсів, перевезення матеріальних цінностей, транспортування пасажирів, інноваційне смартбудівництво.

Біографії авторів

  • Наталія Починок, Західноукраїнський національний університет
    кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування
  • Антон Лупійчук, Західноукраїнський національний університет
    аспірант кафедри обліку і оподаткування

Посилання

Дмитренко А. В. Шляхи покращення обліку матеріалів у будівництві. Комунальне господарство міст. 2007. № 78. С. 259-262. URL: http://eprints.kname.edu. ua/584/1/259-262_Дмитренко.pdf.

Soa Nguyen, Tran Manh. The Demand for Cost Management Accounting Information: The Case of Vietnamese Construction Firms. Research Journal of Finance and Accounting. 2017. № 8. P. 35-43.

Юрченко, Ю. М. Витрати на транспорт і розміщення виробництва. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2010. № 29. С. 295-298.

Гуменна-Дерій М. Облік основних матеріальних ресурсів та аналіз ефективності логістичних операцій у будівництві. Облік і фінанси. 2023. № 1(99). С. 130-134. URL: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2023-1(99)-130-134.

Дерій В., Гуменна-Дерій М. Облік і контроль за допоміжними матеріальними ресурсами в управлінні фінансовою безпекою у будівництві. Вісник економіки. 2023. № 1. C. 67-79. URL: https://doi.org/10.35774/visnyk2023.01.067.

Li Feifeng, Sun Shaofang, Fang Gang. The Impacts of Financial Accounting on the Construction of Internal Control: An Empirical Study of the Marine Transportation Enterprises. Journal of Coastal Research. 2020. № 107. P. 69. URL: https://doi. org/10.2112/JCR-SI107-018.1.

Ahmadian F., Akbar Nezhad Ali, Rashidi Taha, Waller Steven. Accounting for Transport Times in Planning Off-Site Shipment of Construction Materials. Journal of Construction Engineering and Management. 2015. № 142. URL: https://doi. org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001030.

Yusof Mohd Reeza, Nawi Mohd, Jabar Izatul. The Absence of Smart Technology as One of The Key Factors of Transportation in Modular Construction: A Case Study in Malaysia. Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology. 2023. № 30. P. 264-274. URL: https://doi.org/10.37934/araset.30.1.264274.

Muravskyi V., Zadorozhnyi Z.-M., Lytvynenko V., Yurchenko O., Koshchynets M. Comprehensive use of 6G cellular technology accounting activity costs and cyber security. Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P). 2022. Vol. 13, No. 3. P. 107-122. URL: https://doi.org/10.14807/ijmp. v13i3.1902.

Pavelko Olha, Blyshchyk Volodymyr, Savchuk Andriy. Payroll accounting of construction companies: aspects of organization and automation in competitiveness potential management. Bulletin National University of Water and Environmental Engineering. 2023. № 1. P. 98-115. URL: https://doi.org/10.31713/ve1202310.

Zadorozhnyi Z.-M., Muravskyi V., Pochynok N., Hrytsyshyn A. Innovation Management and Automated Accounting in the Chaotic Storage Logistics. Marketing and Management of Innovations. 2020. № 2. P. 313-323. URL: http://doi. org/10.21272/mmi.2020.2-23.

Пославська Л. І., Ясишена В. В. Особливості розподілу непрямих витрат на підприємствах будівельної галузі. Облік і фінанси. 2017. № 2 (76). С. 63-69.

Завантаження

Опубліковано

2023-11-02

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Починок, Наталія, and Антон Лупійчук. “Облік і контроль транспортного переміщення матеріалів та працівників у смартбудівництві”. Вісник Економіки, no. 3, Nov. 2023, pp. 68-82, https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.068.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають