Роль поведінкової економіки в системі економічних наук

Автор(и)

  • Назар Марчишин Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.182

Анотація

Вступ. Здійснено аналіз теоретичних засад та підходів поведінкової економіки в контексті їх використання у процесі створення інформаційних ресурсів для бізнесу, розглянуто її змістовну сутність, відзначено ключові аспекти впливу основних положень поведінкової економіки на економічні науки та практику, а також розкрито можливі перспективи інтеграції поведінкової економіки та процесів формування облікової інформації.

Мета статті. Мета дослідження полягає в аналізі ключових положень поведінкової економіки та їх трактування науковцями, а також визначення ролі поведінкової економіки в контексті розвитку економічних наук та можливостей застосування її теоретичних постулатів в процесі створення інформаційних ресурсів.

Методи. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові методи пізнання, а саме: монографічний та логічний аналіз, емпіричні методи пізнання, методи порівняння, екстраполяції й узагальнення.

Результати. Узагальнено напрацювання дослідників щодо основних теоретичних положень поведінкової економіки як нового напряму в економічних науках, що динамічно розвивається і зосереджується на розумінні людської поведінки та прийнятті рішень в умовах реального світу. проведені дослідження в цій сфері показують, що люди не завжди діють раціонально, а рішення часто визначаються когнітивними обмеженнями, психологічними факторами та соціальними впливами. Визначено, що поведінкова економіка розкриває глибини людської раціональності, допомагаючи збагатити економічну науку і змінити парадигму прийнятих рішень, а отже, її основні положення можуть бути використані в процесах формування та використання інформаційних ресурсів для бізнесу.

Перспективи подальших досліджень. подальші дослідження можуть бути спрямовані на впровадження основних теоретичних положень поведінкової економіки в процеси формування інформаційних масивів для бізнесу та розробку нових теоретичних моделей, які враховували би більш комплексні психологічні та соціальні аспекти прийняття рішень. Це дасть можливість досліджувати, як технології та інформація впливають на рішення економічних агентів, а також використовувати інформацію для вирішення важливих глобальних проблем (збереження ресурсів, енергоефективність, боротьба зі зміною клімату, соціальна справедливість тощо).

Ключові слова: поведінкова економіка, економічна теорія, економічна наука, поведінкові аспекти, еволюція поведінкової економіки, раціональність, управлінські рішення, інформаційні ресурси, теорія обліку.

Біографія автора

  • Назар Марчишин, Західноукраїнський національний університет
    кандидат економічних наук, докторант, кафедра обліку і оподаткування

Посилання

Thaler, Richard H. «From Cashews to Nudges: The Evolution of Behavioral Economics». American Economic Review (Nobel lecture). 2018. № 108 (6). Р. 1265-1287. DOI: https://doi.org/10.1257/aer.108.6.1265

Поведінкова економіка: від гоніння до Нобелівської премії рішень. URL: https://matrix-info.com/2017/10/25/povedinkova-ekonomika-vid-goninnya-do- nobelivskoyi-premiyi/

Вступ до поведінкової економіки. URL: https://www.behavioraleconomics.com/ resources/introduction-behavioral-economics/

Вахітов, В., Григоренко, Є. (2017). Поведінкова економіка: чому ми любимо помилятися. URL: https://voxukraine.org/uk/povedinkova-ekonomika-chomu-mi- lyubimo-pomilyatisya.

Allais, M. Le Comportement de l’Homme Rationnel Devant le Risque: Critique des Postulats et Axiomes de l’école Américaine. Econometrica. 1953. Vol. 21, № 4. P. 503-546.

Festinger L. A Theory of Cognitive Dissonance, 1957. 291 p. URL: https://www.sup. org/books/cite/?id=3850|

Foundations of Behavioral and Experimental Economics: Daniel Kahneman and Vernon Smith. Advanced information on the Prize in Economic Sciences 2002, 17 December 2002. URL: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced- economicsciences2002.pdf

Schelling T. C. Strategies of Commitment and Other Essays, Cambridge (MA) and London, Harvard University Press, 2006. 342 р.

Schelling T. The Strategy of Conflict. Published by Harvard University Press, Cambridge, MA, 1960. 309 р.

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2013/summary/

Fama, E.F., Jensen, M.C. Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics.1983. Vol. 26. P. 301–325.

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2001/summary/

Akerlof G., Spence M., Stiglitz J. Markets with asymmetric information. Problems of econ. 2001, № 2734. Р. 19–24.

Thaler R. H., Sunstein C. R. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New Haven: Yale University Press. 2008. 293 p.

Simon Herbert A. Motivational and emotional controls of cognition. In: Psychological review. 1967. 74.1. р. 29–39.

Regulation for Conservatives: Behavioral Economics and the Case for «Asymmetric Paternalism / Colin Farrell Camerer, Samuel Issacharoff, George Loewenstein et al. University of Pennsylvania Law Review? 2003. Vol. 151(3). P. 1211–1254. DOI: https://doi.org/10.2307/3312889

Ernst F., Hart O., Zehnder C. How Do Informal Agreements and Revision Shape Contractual Reference Points?. Journal of the European Economic Association. 2015. Vol.13 (1). P. 1-28. DOI: https://doi.org/10.1111/jeea.12098

Banerjee, Abhijit V., Ester Duflo Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. New York: Public Affairs, 2011. 303 p.

Baba Shiv, Ziv Carmon, Dan Ariely. Placebo Effects of Marketing Actions: Consumers May Get What They Pay For. Journal of Marketing Research. 2005. Vol. 42(4). P. 383–393. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.707541

Гладуель, Малкольм. Переломний момент: як незначні зміни призводять до глобальних змін. Видавничий дім Вільямс, 2015.

Glimcher Paul W. Neuroeconomics: Decision making and the brain. Academic Press, 2013. 577 p.

Deep rationality: The evolutionary economics of decision making // Douglas T. Kenrick, Vladas Griskevicius, Jill M. Sundie et al. Social cognition 2009. Vol. 27 (5). P. 764–785. DOI: https://doi.org/10.1521/SOCO.2009.27.5.764

Безгін, К. С., Ушкальов, В. В. Поведінкова економіка: епістемічний поворот у трактуванні раціональності. Економіка України. 2019. №7-8. C. 3–15.

Кривий В. І. Передумови виникнення поведінкової економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. Херсон, 2016. Вип. 18. С. 12–16.

Гаркавко В. К., Запорожан Ю. Л. Теорія моральних почуттів Адама Сміта і сучасність. Соціально-гуманітарний вісник. 2018. Вип. 18-19. С. 20–25.

Сміт Адам. Багатство народів: Дослідження про природу та причини добробуту націй. К.: Наш формат, 2020. 722 с.

Marshall Alfred. Principles of economics: unabridged eighth edition. Cosimo, Inc., 2009. 740 р.

Kahneman D., Tversky A. Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty. 1992. № 4. P. 297–323

Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica. 1979. Vol. 47. P. 263–291.

Simon H.A. A Behavioral Model of Rational Choice. Quarterely Journal of Economics, February 1955. Vol. 69. P. 99–118.

Ariely, D., Huber, J., Wertenbroch, K. When do losses loom larger than gains?. Journal of Marketing Research. 2005. Vol. 42(2), 134–138. DOI: 10.1509/ jmkr.42.2.134.62283

Ariely Dan Predictably irrational: the hidden forces that shape our decisions. Math Comput Educ. 2010. Vol. 44 (1). P. 68.

Ariely, D. The Upside of Irrationality: The Unexpected Benefits of Defying Logic Paperback – May 17, 2011.

Camerer Colin F. Behavioral game theory: Experiments in strategic interaction. Princeton university press, 2011. 568 p.

Jevons Stanley William. The Theory of Political Economy. Third Edition. 1871. Macmilland and Co.: London and New York. 1888. 296 p.

Рsychological analysis of economic behavior George Katona, McGraw-Hill, 1951. 347 p.

Menger K. Osnovaniya politicheskoy ekonomii. Obshchaya chast [Foundations of Political Economy. General Part], Odessa, 1903. 278 p.

Завантаження

Опубліковано

2023-11-02

Номер

Розділ

Статті