Зелений енергетичний перехід в концепції післявоєнної відбудови України

Роман Зварич, Ольга Масна

Анотація


Вступ. Зелена енергетика – це технологія виробництва енергії, використання якої сприяє зменшенню забруднення навколишнього середовища, в т. ч. викидів парникових газів в атмосферу. Зелена енергетика використовує відновлювані та невичерпні джерела енергії, у т. ч. енергію вітру, сонячну енергію, а також гідроелектроенергію. Українсько-російська війна внесла свої корективи в зелену енергетику та в зелений енергетичний перехід України. Цінність відновлюваної енергетики змістилася від екології до безпеки,а потім і до економіки. Ще півроку тому міжнародна спільнота розглядала відновлювані джерела енергії, насамперед, як інструмент боротьби з неминучою зміною клімату та зменшенням викидів карбон IV оксиду. Сьогодні відновлювальна зелена енергетика основна для національної енергетичної безпеки та незалежності і коштує значно менше, ніж викопні види палива, хоча станом на 2021 р. сектор відновлюваної енергетики України боровся за право працювати за справедливих умов, гарантованих державою. У 2023 році він буде однією з основ післявоєнної відбудови України і готується до подальшого підвищення енергетичної незалежності країни.

Мета статті полягає в дослідженні та пошуку можливостей, вироблення пропозиції щодо зеленого енергетичного переходу в концепції післявоєнної відбудови відповідно до природно-ресурсного потенціалу України.

Методи. Методологічними засадами дослідження є теоретичне узагальнення і порівняння, аналіз і синтез, покрокове наукове осягнення з метою пошуку нових можливостей до зеленого енергетичного переходу України в післявоєнний період. Статистичну та фактологічну базу дослідження становлять офіційні дані, а саме: the Green Future Index published by the Massachusetts Institute of Technology.

Результати. проаналізовано виклики та можливості відбудови та післявоєнного розвитку зеленої економіки України, а також окреслено можливий шлях розвитку до зеленого економічного переходу енергетики держави. Уряд України вже оголосив підхід до зеленого відновлення енергетичного сектору за принципами «build back better» та «build back greener» з акцентом на відновлювальні джерела енергії та енергоефективні технології.

Перспективи. перспективи подальших досліджень полягають у виробленні чітких принципів впровадження зеленої енергетики України в післявоєнний період з метою декарбонізації ключових секторів економіки, враховуючи послідовність державної політики для реалізації важливих екологічних цілей.

Ключові слова: зелена енергетика, відновлювальна енергетика, зелений енергетичний перехід, концепція, післявоєнна відбудова України.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


The five different kinds of renewable energy sources. CHARIOT Energy. 2020. URL: https://chariotenergy.com/chariot-university/renewable-energy-sources/

Михайлова Л. М., Семенишина І. В., Шпатакова О. Л. Зелена енергетика як чинник енергетичної незалежності України. Економіка та суспільство. 2023. № 47. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2090

Зварич І. Я. Глобальна циркулярна економіка як засіб побудови нового екологічно стійкого суспільства. Світ фінансів. 2016. Вип. 4. С. 148–155.

Zvarych R., Masna O., Rivilis I. (2022). Metodolohichni zasady formuvannia kontseptsii zelenoi ekonomiky [Methodological principles of the formation the concept of green economy]. Visnyk ekonomiky – Herald of Economics, 4, 131–144.

Eckhous, B., Mathis, W., Mutaugh, D. Ten renewable energy trends to watch in 2021.World Oil, 2021. URL: https://www.worldoil.com/news/2021/1/6/ten- renewableenergy-trends-to-watch-in-2021

Прищепа, Я., Богданьок, О. ЄС не може погодити стелю цін на газ через глибокі розбіжності. Suspilne. media, 2022. URL: https://suspilne.media/324586-es-ne- moze-pogoditi-stelu-cin-na-gaz-cerez-gliboki-rozbiznosti-france-24

Закіянов, Д. Хто «найзеленіший»: як передові країни Європи розвивають альтернативну енергетику. Mind, 2019. URL: https://mind.ua/ publications/20194992-hto-najzelenishij-yak-peredovi-krayini-evropi-rozvivayut- alternativnu-energetiku

Омельченко В. Сектор відновлюваної енергетики України до, під час та після війни. Razumkov, 2022. URL: https://razumkov.org.ua/statti/sektor-vidnovlyuvanoyi- energetyky-ukrayiny-do-pid-chas-ta-pislya-viyny

Razumkov Center calculations based on the analysis of the structure of electricity consumption in Ukraine. This estimate is comparable to the EBRD statement. URL: https://www.ebrd.com/news/2022/war-in-ukraine-and-inflation-slow-growth-in- ebrd-regions.html

Green post-war recovery of Ukraine: vision and models. Analytical note (August 2022). Resource-analytical center «Society and Environment» https://www .rac.org. ua/priorytety/viyna-ta-zelena-vidbudova-ukrayiny/zelene-povoenne-vidnovlennya- ukrayiny--viziya-ta-modeli-2022

Відбудова України: 5 інвестиційно привабливих секторів під час війни та після. URL: https://mind.ua/openmind/20262853-vidbudova-ukrayini-5-investicijno- privablivih-sektoriv-pid-chas-vijni-ta-pislya

The Green Future Index Silver partners 2021 URL: https://mittrinsights. s3.amazonaws.com/GFI/Report2021.pdf

The Green Future Index Premier partner Gold partner Silver partner 2023. URL: https://www.finance-for-impact.com/uploads/publications/green-future-index/ GFI23report.pdf

International Expert Conference on the Recovery, Reconstruction and Modernisation of Ukraine. URL: https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/2153 244/7b13a64361fe37cb52549a2d0dead9ea/2022-12-12-ukr-aufbaukonferenz-abschluss-data.pdf?download=

Картування стратегічних цілей. України та ЄС у контексті Європейського зеленого курсу: вектори розвитку та флагманські ініціативи. URL: www.rac.org.ua
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.170

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.