Екстраполяція професійного судження в обліковій системі: значення та вплив на розвиток

Автор(и)

 • Оксана Кундря-Висоцька Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Ірина Вагнер Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Ірина Демко Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.089

Анотація

Вступ. У процесі прийняття важливих управлінських рішень визначальним є професійне судження саме фахівця з обліку. Новизна такого об’єкта, як професійне судження фахівця з обліку, потребує дослідження на предмет тенденційних змін, результативності, ризиків його екстраполяції, що мають вплив на розвиток бізнесу загалом, системи бухгалтерського обліку, зокрема самої бухгалтерської професії.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні критеріїв та передумов застосування на практиці професійного судження фахівця з обліку та його результативності у контексті екстраполяції в обліковій системі, у господарській діяльності суб’єкта господарювання, у розвитку облікового фаху.

Методи. У процесі дослідження передумов застосування професійного судження бухгалтера використовувалися загальнонаукові методичні прийоми, зокрема індукції та дедукції. Структурно-логічний та семантичний аналіз – для уточнення ризиків, пов’язаних з реалізацією професійного судження, а також можливого негативного впливу на практику прийняття таких рішень. Групування та класифікації – для обґрунтування критеріїв результативної інформації за результатами професійного судження фахівця з обліку.

Інформаційну базу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань необхідності, передумов та результатів екстраполяції професійного судження, матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, результати особистого досвіду та спостережень.

Результати. Окреслено умови застосування професійного судження бухгалтера. Охарактеризовано наукову площину формування професійного судження, що передбачає серйозну підготовку фахівця за сучасними міжнародними підходами на основі міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів, який є моделлю для розробки національних етично-професійних рекомендацій. проаналізовано результати екстраполяції професійного судження в обліковій системі, у господарській діяльності суб’єкта господарювання та у розвитку бухгалтерського фаху.

Проаналізовано ризики, пов’язані з реалізацією професійного судження, а також можливий негативний вплив на практику прийняття таких рішень, на основі чого визначено необхідність подальших напрацювань, в основі яких превалює логічний ряд між принципами, стандартами бухгалтерського обліку і звітності, чинним нормативно-методичним регулюванням обліку та фінансової звітності в Україні і професійним судженням фахівців з обліку.

Перспективи. подальші наукові дослідження доцільно проводити у напрямку розширення науково-методичної площини напрацювань щодо результативності екстраполяції професійних суджень.

Ключові слова: професійне судження, облікова система, фахівець з обліку, екстраполяція професійного судження.


Біографії авторів

 • Оксана Кундря-Висоцька, Львівський національний університет імені Івана Франка
  кандидат економічних наук,  професор, професор кафедри облікових технологій та оподаткування
 • Ірина Вагнер, Львівський національний університет імені Івана Франка

  кандидат економічних наук, доцент,

  доцент кафедри облікових технологій та оподаткування
 • Ірина Демко, Львівський національний університет імені Івана Франка

  кандидат економічних наук, доцент,

  доцент кафедри облікових технологій та оподаткування

Посилання

Кундря-Висоцька О. П. Характеристика методологічної конструкції: «Бізнес- модель – облікова система». Тренди розвитку менеджменту, фінансів та бізнес-технологій в умовах формування сучасних економіки та суспільства : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., м. Львів, 30 листоп. 2022 р. Львів, 2022. С. 284–286.

Романів Р. В. Професійне судження бухгалтера та облікова політика: нормативно-правовий аспект. Бухгалтерський облік і аудит. 2018. № 4. С. 42–49.

Brown, Grant A. & Collins, Roger & Thornton, Daniel B., (1993). Professional judgment and accounting standards, Accounting, Organizations and Society, Elsevier, vol. 18 (4), pp. 275–289, May.

Юхименко-Назарук І. А. Особливості застосування професійного судження бухгалтера в умовах формування облікової політики підприємства: інституційний аспект. проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2014. Вип. 2 (29). С. 195–205

Юхименко-Назарук І. А. Інституційні засади здійснення професійного судження в бухгалтерському обліку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2016. Вип. 21. Ч. 1. С. 185–188.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». URL: https://mof.gov.ua/storage/ files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E%208_ukr_2020.pdf

Професійне судження у сфері бухгалтерського обліку. URL: https://zakon.help/ article/profesiine-sudzhennya-u-sferi-buhgalterskogo-obliku

Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності), видання 2018. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/ kodex_et.pdf

Підбір кадрів і вимоги до сучасного бухгалтера. Професійна етика бухгалтера в облікових оцінках та помилки. URL: https://mof.gov.ua/storage/ files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E%208_ukr_2020.pdf

Причини масового блокування податкових накладних. URL: https://journal. ostapp.com.ua/uk/articles/post

Екстраполяція. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki

Бухгалтер – професія «Білих Комірців»: класика в сучасності. URL: https:// ibuhgalter.net/articles/541

Завантаження

Опубліковано

2023-07-23

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Кундря-Висоцька, Оксана, et al. “Екстраполяція професійного судження в обліковій системі: значення та вплив на розвиток”. Вісник Економіки, no. 2, July 2023, pp. 89-102, https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.089.