АДАМ СМІТ - КРЕАТОР КЛАСИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Автор(и)

  • Роман Березюк аспірант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Анотація

*

Посилання

Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу і причини добробуту націй / А. Сміт; перекл. з англ. - К.: Рогt-Rоуаl, 2001. - 612 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов/А. Смит. - М.: Эксмо, 2007. - 960 с.

Мандевиль Б. Басня о пчелах / Б. Мандевиль. - М.: Философское наследие, Мысль, 1974. - 375 с.

Савельев Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: підручник/ Є. В. Савельев. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 495 с.

Березюк Р. М. Економічний розвиток постсоціалістичних країн: виклики XXI століття. Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український виміри /за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельева. - К. : Знання, 2007. - 597 с.

Аникин А. В. Юность науки / А. В. Аникин. - М.: Политиздат, 1971. - 382 с.

Тушунов А. В. Теории прибавочной стоимости и их место в экономическом учении К. Маркса / А. В. Тушунов. - М.: Мысль, 1969. - 223 с.

Ковальчук В. М. Історія економіки та економічної думки / Ковальчук В. М., Назарович М. В., Сарай М. I. - К.: Знання, 2008. - 609 с.

Завантаження

Номер

Розділ

РЕТРОСПЕКТИВА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають