Вплив цифрових технологій на інформаційне середовище бізнесу в умовах п’ятої промислової революції

Віта Семанюк, Наталія Мельник

Анотація


Вступ. Стрімкий розвиток інформаційних технологій кардинально впливає на інформаційне середовище бізнесу. На зміну четвертої промислової революції приходить п’ята, яка формує організаційні структури на принципах діджиталізації та роботизації і в основі економічної діяльності ставить хмарні технології, блокчейн, штучний інтелект, інтернет речей, кардинально змінюючи роботу облікових працівників, які є креаторами інформаційного середовища на різних рівнях господарювання. прогресивні технології дозволяють автоматизувати прийняття рішень та створювати множинні альтернативні їх варіанти, враховуючи величезну кількість факторів впливу та моделювати розвиток ситуацій в умовах значної невизначеності. Такі рішення дозволятимуть досягати інформаційної транспарентності та економічної безпеки бізнесу, приймати оптимальні управлінські рішення та прогнозувати розвиток економічних систем.

Мета дослідження. Метою дослідження є вивчення впливу технологій на інформаційне середовище бізнесу, та розуміння того, яким чином інформаційні технології змінять роботу бухгалтерів. Змоделювати інформаційне середовище бізнесу на різних рівнях господарювання за умови впровадження новітніх інформаційних технологій та принципів діджиталізації. Довести необхідність зміни методології обліку в умовах п’ятої промислової революції та зміну основних принципів облікової теорії.

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження використано бібліографічний, монографічний та компаративний аналіз теорії інформаційних систем, облікової теорії, теорій розвитку суспільства. Система методів діалектичного, кібернетичного та синергетичного аналізу дала змогу оцінити вплив діджиталізації та розвитку цифрових технологій на облікову систему як систему створення інформації. Використано методи теоретичного конструювання, наукової абстракції, мисленнєвого експерименту та моделювання у процесі оцінювання впливу новітніх інформаційних технологій на облікову систему економічних суб’єктів різних рівнів господарювання і прогнозування перспектив розвитку облікової науки і практики.

Результати. Досліджено вплив технологій на інформаційне середовище бізнесу в умовах Індустрії 5.0 та зміни облікової науки і практики, зумовлені таким впливом. Зроблено спробу змоделювати інформаційне середовище бізнесу на різних рівнях господарювання за умови впровадження новітніх інформаційних технологій та принципів діджиталізації. Доведено необхідність зміни методології обліку в умовах п’ятої промислової революції та зміну основних принципів облікової теорії. Зроблено прогноз щодо впливу на облікову методологію та методику таких цифрових рішень, як хмарні технології, Big Data, штучний інтелект, Blokchain, інтернет речей.

Перспективи. подальші наукові розвідки доцільно спрямувати на прогнозування розвитку облікової науки та практики з урахуванням значного впливу цифровізації суспільства, а також на розширення методології обліку та набуття обліковими працівниками цифрових навичок.

Ключові слова: інформаційні технології, облікова інформація, облікові інформаційні системи, моделювання, інформаційні технології, штучний інтелект, пандемія, Індустрія 5.0, промислова революція, облікова професія, хмарні технології, великі дані, блокчейн, інтернет речей, діджиталізація.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Huang, S., Wang, B., Li, X., Zheng, P., Mourtzis, D., & Wang, L. (2022). Industry 5.0 and society 5.0 – Comparison, complementation and co-evolution. Journal of Manufacturing Systems, 64, 424–428. DOI: https://doi.org/10.1016/j. jmsy.2022.07.010

Zizic, M. C., Mladineo, M., Gjeldum, N., & Celent, L. (2022). From industry 4.0 towards industry 5.0: A review and analysis of paradigm shift for the people, organization and technology. Energies, 15 (14). DOI: https://doi.org/10.3390/en15145221

Gonçalves, M. J. A., da Silva, A. C. F., & Ferreira, C. G. (2022). The future of accounting: How will digital transformation impact the sector? Informatics, 9 (1). DOI: https://doi.org/10.3390/informatics9010019

Korhonen, T., Selos, E., Laine, T., & Suomala, P. (2021). Exploring the programmability of management accounting work for increasing automation: An interventionist case study. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 34 (2), 253–280. DOI: https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2016-2809

Yoon, S. A. (2020). Study on the Transformation of Accounting Based on New Technologies: Evidence from Korea. Sustainability, 12, 8669.

Yüksel, F. (2020). Sustainability in Accounting Curriculum of Turkey Higher Education Institutions. Turk. Online J. Qual. Inq., 11, 393–416.

Mosteanu, N., Faccia, A. (2020). Digital Systems and New Challenges of Financial Management – FinTech, XBRL, Blockchain and Cryptocurrencies. Qual. Access Success, 21, 159–166.

Yau-Yeung, D., Yigitbasioglu, O., Green, P. (2020). Cloud accounting risks and mitigation strategies: Evidence from Australia. Account. Forum, 44, 421–446.

Moll, J., Yigitbasioglu, O. (2019). The role of internet-related technologies in shaping the work of accountants: New directions for accounting research. Br. Account. Rev. 2019, 51, 100833.

Leoni, Giulia & Parker, Lee. (2018). Governance and control of sharing economy platforms: Hosting on Airbnb. The British Accounting Review. 51. DOI: https://doi. org/10.1016/j.bar.2018.12.001.

Zadorozhnyi, Z.-M., Muravskyi, V., Shevchuk, O., & Bryk, M. (2021). Innovative accounting methodology of ensuring the interaction of economic and cybersecurity of enterprises. Marketing and Management of Innovations, 4, 36–46. DOI: https:// doi.org/10.21272/mmi.2021.4-03

Semanyuk, V. Z. (2018). Information theory of accounting in post-industrial society: monogr. Ternopil: TNEU. 392 p.

Damerji, H., Salimi, A. (2021). Mediating effect of use perceptions on technology readiness and adoption of artificial intelligence in accounting. Account. Educ, 30, 107–130.

Hoffman, C. (2017). Accounting and Auditing in the Digital Age. URL: http://xbrlsite. azurewebsites.net/2017/Library/AccountingAndAuditingInTheDigitalAge.pdf

Burchell, J. M. (1980). The birth of a legal principle – negligent misstatement causing pure economic loss. South African Law Journal, 97, 1–14.

Guerrero, C., Sierra, J. E. (2018). Impact of the Implementation of a New Information System in the Management of Higher Education Institutions. Int. J. Appl. Eng. Res., 13, 2523–2532.

Damerji, H.; Salimi, A. (2021). Mediating effect of use perceptions on technology readiness and adoption of artificial intelligence in accounting. Account. Educ, 30, 107–130.

Mosteanu, N., Faccia, A. (2020). Digital Systems and New Challenges of Financial Management–FinTech, XBRL, Blockchain and Cryptocurrencies. Qual. Access Success 2020, 21, 159–166.

Semaniuk, V., Shpak, V., & Papinko, A. (2021). Estimation of the information efficiency of the accounting system. Paper presented at the 2021 11th International

Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 – Proceedings, 437–440. DOI: https://doi.org/10.1109/ACIT52158.2021.9548557

Manzhula, V., Semanyuk, V., & Rozhelyuk, V. (2019). Evaluation method of economic benefit taking into account additional data in decision-making process. Paper presented at the 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019 – Proceedings, 413–416. DOI: https://doi. org/10.1109/ACITT.2019.8779982
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.03.203

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.