ГАРМОНІЗАЦІЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ПОПИТУ

Лариса Сідельнікова

Анотація


Розглянуто перспективи реформування акцизного оподаткування як важливої складової податкових надходжень Державного бюджету Україниз метою подальшого збалансування податкової та боргової компонент формування бюджетних ресурсів держави.Досліджено вплив середньої річної ставки акцизного податку окремих груп підакцизних товарів на обсяги його надходжень до бюджету в контексті вироблення податково-боргових стратегій фіскального регулювання.


Ключові слова


акцизний податок; податкові фінанси; позикові фінанси; бюджетні ресурси; фіскальна політика; економіка попиту

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджетний Моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2010 рік [Електронний ресурс]/Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД). - Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/ UserFiles/File/Monitir%20Quarter%202010/KV_IV_2010_Monitoring_ukr.pdf

Економетрія для менеджерів. Практикум /Г. С. Абрамов, А. Ю. Андрейцев, В. В. Крючковский, О. І. Литвиненко, А. Н. Хомченко. - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. - С. 28.

Звіт про результати діяльності органів ДПС України за 2009рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної податкової служби України. - Режим доступу: www. sta. gov. ua.

Іванов Ю. Б. Податкова система: підручник/ Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк - K.: Атіка, 2006. - 920 с.

Іващук О. Т., Кулаїчев О. П. Методи економетричного аналізу даних у системі STADIA: Навч. посіб. - Тернопіль : ТАНГ, 2001. - С. 151.

Інформація про збір платежів до Державного бюджету України у розрізі видів економічної діяльності станом 1 листопада 2010 року [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Державної податкової служби України. - Режим доступу:http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 298939&cat_ id=71425

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua

Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. - № 2755-17[Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17&p=1292579631296404

Фрадинський О. Ф. Еволюція акцизного оподаткування в Україні / О. Ф. Фрадинський. - Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - № 1. - С. 115.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.