СУТНІСТЬ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ ГЛОБАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Олеся Безверха

Анотація


Визначено, що однією з основних ознак сучасного розвитку світового господарства є розгортання процесів глобалізації, які чинять суттєвий вплив на систему міжнародних економічних відносин, трансформують напрями і визначають тенденції розвитку національних економік. Проаналізовано, що формування глобальної економіки в умовах періодичних криз супроводжується підвищенням рівня конкуренції в розрізі національних та глобальних галузей. Розглянуто перешкоди для ведення конкуренції в глобальному масштабі, які практично завжди присутні в тій чи іншій мірі в глобальній галузі. Розкрито сутність поняття глобальна галузь, здійснено структурування їїдетермінантів, а також ідентифіковано показники виміру глобальності галузі, які є актуальними питаннями на сьогодні.


Ключові слова


глобальна галузь; конкурентоспроможність; детермінанти; мультинаціональна компанія; CAGE аналіз.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bartlett, Ch. A. Managing the Global Firm /Bartlett, Ch. A., Y Doz, G. Hedlund. - London: Routledge Press, 1990. - 200 p.

Gupta A. Quest of Global Dominance. Transforming Global Presence into Global Competitive Advantages /Gupta A., Covindrajian V., Wang H. - Jossey-Bass, 2001. - 320 p.

Davies, S. Industrial organization in the European Union / S. Davies, L. Rondi. - Clarendon Press. - Oxford. - Pp. 105-128.

Ghemawat P. Redefining Global Strategy. Crossing borders in a world where differenced still matter / P. Ghemawat. Harvard Business School Press, 2007. - 257 p.

Ghemawat P. World 3.0: Global prosperity and how to achieve it/P. Ghemawat. - Harvard business school press, 2011. - 400 p.

Yip G.S. Total Global Strategy II / G. S. Yip. - Prentice Hall, 2002. - 299 p.

Morrison, A. J. (1992), A taxonomy of business-level strategies in global industries / Morrison A. J., Roth K. - Strategic Management Journal, 13, pp. 399-417.

Porter M. Competitive Strategy /M. Porter. - N.Y.: Free Press, 1980.

Rugman Alan M. The regional Multinationals. MNEs and “global” Strategic Management. - Cambridge University Press, 2004. - 272 p.

Sleuwaegen Leo. The implications of globalization for the definition of the relevant geographic market in competition and competitiveness analysis/Sleuwaegen Leo, De Voldere Isabelle, Pennings Enrico. - Final report January, 2001.

Friedman T. The world is flat: A Brief history of the twenty-first Century / T. Friedman. Farrar, Straus and Giroux, 1 st edition, 2005. - 488 p.

Friedman T. The Lexus and olive Tree / T. Friedman. - Anchor, 2004. - 490 p.

Білошапка В. А. Управлінська результативність в розвитку міжнародних компаній: моногр. / В. А. Білошапка. - К.: Графіка і Друк, 2007. - 236 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.