ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Петро Гаврилко

Анотація


Відродження сільського господарства розглядається як сукупність відроджу- вальних процесів, взаємодія яких проявляється як сукупне явище загального економічного та соціального піднесення. У статті розглянуто сутність та роль коопераціїв сільськомугосподарстві. Наведено критеріївідродження сільського господарства.


Ключові слова


ринкова економіка; аграрні господарства; сільське господарство; кооперація; критерії відродження сільського господарства

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Юхименко П.І. Історія економічних учень: Підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. - K.: Знання, 2005. - 583 с.

Маршалл А. Принципы экономической науки. - Т. 1. Пер. с англ. /А. Маршалл.

- М.: Прогресс, 1993. - 415 с.

Туган-Барановський М. И. Социальные основы кооперации / М. И. Туган- Барановський. - М.: Экономика, 1989. - 496 с.

Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации /A.B. Чаянов. - М., 1919. - 345 с.

Малік М.Й. Реформування власності і реструктуризація підприємств АПК/ М.Й. Малік // Економіка АПК. - 1998. - № 11. - С. 10.

Сахацький М.П. Проблеми відродження сільського господарства / М.П. Сахацький. - K.: ІАЕ, 2000. - 304 с.

Юрчишин В. В. Аграрні перетворення в Україні: не безальтернативний погляд на проблему/В.В. Юрчишин. - K.: ІАЕ, 1999. - 86 с.

“Про стратегічні трансформацїїАПК і забезпечення продовольчоїбезпеки України”// За ред. акад. НАНУ і УААН 1.1. Лукінова та акад. УААН П. Т. Саблука.

- K.: ІАЕ, 2000. - 48 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.