Проблеми активізації банківського кредитування реального сектору економіки в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Олександр Дзюблюк Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.008

Анотація

Вступ. Складні умови економічної ситуації в Україні упродовж періоду воєнного стану безпосередньо позначилися на діяльності банківської системи щодо кредитного забезпечення виробничих і споживчих потреб усіх суб’єктів ринку, хоча проблемні аспекти у сфері банківського кредитування виникли не із початком воєнних дій, а нагромаджувалися упродовж тривалого періоду часу. За таких обставин особливо актуальним слід вважати дослідження основних проблем, що виникають у сфері банківського кредитування реального сектору, з тим, щоб функціонування банків в умовах воєнного стану було стабільним та максимально забезпечувало потреби національної економіки у кредитних ресурсах.

Мета дослідження. З’ясування основних тенденцій та проблем організації банківського кредитування економіки в умовах воєнного стану та визначення на цій основі можливих напрямів оптимізації кредитних відносин банків з клієнтами для ефективного перерозподілу грошових ресурсів на користь реального сектору та сприяння стабілізації економічної ситуації в країні загалом.

Методи. Застосовані методи системного підходу й узагальнення даних для оцінювання тенденцій і закономірностей організації кредитних відносин. Крім того, використано загальнонаукові й емпіричні прийоми та інструменти економічної науки, методи аналізу і синтезу, порівняння, зведення та групування. 

Результати. Досліджено основні тенденції функціонування комерційних банків на кредитному ринку і особливості формування структури банківських активів. Систематизовано чинники впливу на кредитну активність банківської системи в умовах воєнного стану. проаналізовано дії Національного банку щодо стимулювання роботи банківської системи з кредитування економіки. Обґрунтовано основні напрями економічної політики, які необхідні як комплекс заходів щодо активізації банківського кредитування реального сектору.

Перспективи. подальші наукові дослідження доцільно зосередити на оцінюванні макроекономічних передумов ефективного функціонування кредитного механізму, зокрема щодо забезпечення стабільної вартості національної грошової одиниці, недопущення кризових явищ у банківській системі, надійного правового захисту інтересів банків як кредиторів.

Ключові слова: кредит, банк, депозитний сертифікат, кредитний портфель, процентна ставка, Національний банк України, банківська система, реальний сектор.

Біографія автора

  • Олександр Дзюблюк, Західноукраїнський національний університет
    доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія

Посилання

Глущенко В. В., Садова Г. О. Сучасні тенденції банківського кредитування в Україні. Бізнесінформ. 2018. № 10. С. 321–326.

Державна служба статистики України. Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах). URL: https://ukrstat.gov.ua/

Дзюблюк О. В. Ефективність режиму інфляційного таргетування як основи монетарної політики в умовах кризових явищ в економіці. Вісник економіки. 2021. № 3. С. 20–40.

Євенко Т. І. Механізм короткострокового банківського кредитування. East European Scientific Journal. 2021. № 3. С. 39–44.

Кремень В. М., Кремень О. І., Гуляєва Л. П. Роль банківського кредитування у розвитку економіки України. проблеми економіки. 2020. № 3. С. 176–183.

Лаврик О. Л. Аналіз банківського кредитування в сучасних умовах розвитку економіки України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 2. С. 69–80.

Міщенко В. І. Вплив банківської кризи на зміну умов банківського кредитування. Фінансовий простір. 2015. № 3. С. 63–69.

Національний банк України. Змінено окремі підходи до оцінки банками кредитного ризику, червень 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zmineno- okremi-pidhodi-do-otsinki-bankami-kreditnogo-riziku

Національний банк України. Огляд банківського сектору, травень 2023 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-bankivskogo-sektoru-traven-2023- roku

Петрик О. І. Політика Національного банку України під час війни. Соціально- економічні відносини в цифровому суспільстві. 2022. № 4. С. 15–23.

Річний звіт Національного банку України за 2022 рік. URL: https://bank.gov.ua/ ua/news/all/richniy-zvit-natsionalnogo-banku-ukrayini-za-2022-rik

Стеценко Н. А., Заїка С. М. Банківське кредитування: історія розвитку та сучасний стан. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 5. Т. 2. С. 251–255.

Чайковський Я. І. Розвиток банківського кредитування корпоративних клієнтів в Україні в умовах циклічності економіки. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. № 4. С. 72–87.

Шаповал Ю. І. Фінансова глибина економіки України: секторальний розріз. Економіка України. 2022. № 12. С. 51–68.

Завантаження

Опубліковано

2023-11-02

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Дзюблюк, Олександр. “Проблеми активізації банківського кредитування реального сектору економіки в умовах воєнного стану”. Вісник Економіки, no. 3, Nov. 2023, pp. 8-25, https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.008.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>