Блокчейн та електронні трансакції в обліку

Автор(и)

  • Олег Шевчук Західноукраїнський національний університет
  • Володимир Муравський Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.212

Анотація

Вступ. Однією з найбільш перспективних інформаційно-комунікаційних технологій у цифровій економіці є блокчейн, що значно змінює облік і контроль електронних трансакцій у бізнесі. Блоково-ланцюгове структурування даних кардинально відрізняється від традиційних способів обробки і зберігання облікової інформації, що визначає актуальність наукових досліджень та практичних розробок у сфері використання технології блокчейн.

Мета статті полягає в дослідженні особливостей реалізації електронних трансакцій в умовах використання технології блокчейн та напрямків трансформації бухгалтерського обліку і контролю.

Методи. У процесі реалізації сформованої мети наукового дослідження використані системний, інноваційний, функціональний підходи та методи узагальнення, бібліографічного та компаративного аналізу.

Результати. Обґрунтовано доцільність трансформації методики та організації бухгалтерського обліку і контролю електронних трансакцій під впливом використання технології блокчейн. Визначено функціональні переваги блокчейн мережі: миттєвість виконання електронних операцій, конфіденційність учасників електронних трансакцій, надійність зберігання даних, мінімізація витрат на організацію обробки інформації,   значна   варіативність   активів, що беруть участь в електронних трансакціях, стабільність функціонування унаслідок неможливості пошкодження чи видалення баз даних тощо. Сформовано принципи технології блокчейн, які актуальні для обліку й контролю електронних трансакцій: децентралізація, прозорість, доступність, довіра, кібербезпека, незворотність, консенсус, конфіденційність. Ідентифіковано вісім основних напрямків трансформації обліку й контролю електронних трансакцій у мережі блокчейн (позиціонування, варіативність, цифровізація, децентралізація, захист і кібербезпека, грошові взаєморозрахунки, контроль, трансформація повноважень та регламентів), результатом практичної імплементації яких є: автоматичне виконання облікових та контрольних процесів, унеможливлення випадкових помилок, попередження та усунення кіберзагроз і шахрайських дій, мінімізація витрат підприємств, скорочення часу на обліково-контрольні процедури для оперативного управління підприємствами, відкритість та публічність облікової інформації про електронний бізнес.

Перспективи. подальші наукові дослідження доцільно проводити у напрямку: удосконалення нормативно-правового регулювання електронних трансакцій; трансформації організаційної структури підприємства та обліково-контрольного підрозділу; уточнення посадових інструкцій персоналу та облікової політики підприємства.

Ключові слова: облік, контроль, блокчейн, електронні трансакції, грошові операції.

Біографії авторів

  • Олег Шевчук, Західноукраїнський національний університет
    кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування
  • Володимир Муравський, Західноукраїнський національний університет
    доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування

Посилання

Kravchenko Olena, Nebaba Nataliia, Aiyedogbon John. Blockchain technologies in accounting: bibliometric analysis. Accounting and Financial Control. 2023. № 4. P. 14-29. URL: https://doi.org/10.21511/afc.04(1).2023.02.

Han Hongdan, Shiwakoti Radha, Jarvis Robin, Mordi Chima, Botchie David. Accounting and auditing with blockchain technology and artificial Intelligence: A literature review. International Journal of Accounting Information Systems. 2023. № 48. 100598. URL: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2022.100598.

Fang Bin, Liu Xinming, Ma Chen, Zhuo Yusang. Blockchain Technology Adoption and Accounting Information Quality. Accounting & Finance. 2023. URL: https://doi. org/10.1111/acfi.13088.

Bellucci Marco, Cesa Bianchi Damiano, Manetti Giacomo. Blockchain in Accounting Practice and Research: Systematic Literature Review. Meditari Accountancy Research. 2022. № 30. P. 121-146. URL: https://doi.org/10.1108/ MEDAR-10-2021-1477.

Thies Simon, Kureljusic Marko, Karger Erik, Krämer Thilo. Blockchain-Based Triple- Entry Accounting: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda. Journal of Information Systems. 2023. URL: https://doi.org/10.2308/ISYS-2022- 029.

Rahmawati Mia. A Bibliometric Analysis of Accounting in the Blockchain Era. Journal of Accounting and Investment. 2022. № 23. P. 66-77. URL: https://doi.org/10.18196/ jai.v23i1.13302.

Suta Alex, Toth Arpad. Systematic Review on Blockchain Research for Sustainability Accounting Applying Methodology Coding and Text Mining. Cleaner Engineering and Technology. 2023. № 14. 100648. URL: https://doi.org/10.1016/j.clet.2023.100648.

Grosu Veronica, Botez Daniel, Melega Anatol, Kicsi Rozalia, Mihaila Svelana, Macovei Anamaria. Bibliometric analysis of the transformative synergies between blockchain and accounting in the uprooting of economic criminality. 2022. № 9. P. 77-105. URL: https://doi.org/10.9770/jesi.2022.9.4(3).

Балазюк О., Пилявець В. Технологія блокчейн: дослідження суті та аналіз сфер використання. Економіка та суспільство. 2022. № 43. https://doi. org/10.32782/2524-0072/2022-43-13.

Blockchain technology market share forecast worldwide in 2021, by use case. Statista. 2022. URL: https://www.statista.com/statistics/982566/worldwide-top-use- cases-blockchain-technology-by-market-share.

Karajovic M., Kim H. M., Laskowski M. The Inking Outside the Block: Projected Phases of Blockchain Integration in the Accounting Industry. Australian Accounting Review. 2019. Vol. 29. № 2. P. 319–330. URL: https://doi.org/10.1111/auar.12280.

Maffei M., Casciello R., Meucci F. Blockchain Technology: Uninvestigated Issues Emerging from an Integrated View Within Accounting and Auditing Practices. Journal of Organizational Change Management. 2021. Vol. 34, Iss. 2. P. 462–476. URL: http://dx.doi. org/10.1108/JOCM-09-2020-0264.

Bellucci M., Cesa Bianchi D., Manetti G. Blockchain in Accounting Practice and Research. Systematic Literature Review. Meditari Accountancy Research. 2022. Vol. 30. Iss. 7. P. 121–146. URL: https://doi.org/10.1108/MEDAR-10-2021-1477.

Tiron-Tudor A., Deliu D., Farcane N., Dontu A. Managing Change with and Through Blockchain in Accountancy Organizations: a Systematic Literature Review. Journal of Organizational Change Management. 2020. Vol. 34. Iss. 2. P. 477–506. URL: https://doi. org/10.1108/JOCM-10-2020-0302.

Cai C. W. Triple-entry Accounting with Blockchain: How Far Have we come? Accounting and Finance. 2019. Vol. 61 (2). URL: http://dx.doi.org/10.1111/acfi 12556.

Rückeshäuser N. Do We Really Want Blockchain–Based Accounting? Decentralized consensus as enabler of management override of internal controls : 13th International Conference on Wirtschaftsinformatik, St. Gallen. 2017. P. 16–30. URL: https:// www. researchgate.net/publication/316240230_Do_We_Really_Want_Blockchain- Based_Accounting_Decentralized_Consensus_as_Enabler_of_Management_ Override_of_Internal_ Controls.

Fuller S. H., Markelevich A. Should Accountants Care About Blockchain? Journal of Corporate Accounting & Finance. 2019. Vol. 31. Iss. 2. P. 34–46. URL: http://dx.doi. org/10.1002/jcaf.22424.

Тесак О. В. Облікова політика підприємства: аналіз ризиків використання технології блокчейн в бухгалтерському обліку та аудиті. Академічні візії. 2022.

№ 13. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/76. DOI: http:// dx.doi.org/10.5281/zenodo.7331052.

ІлляшенкоК.В.Перспективизастосуваннятехнологіїблокчейнвбухгалтерському обліку. Інфраструктура ринку: науково-практичний журнал. 2020. № 40. С. 198–

URL: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/10377/1/8.pdf. https://doi. org/10.32843/infrastruct40-35.

Rindasu S.-M. Blockchain in accounting: Trick or treat? Quality – Access to Success. 2019. № 170(20). P. 143-147.

Лапко О. О., Солосіч О. С. Технологія блокчейн: поняття, сфери застосування та вплив на підприємницький сектор. Бізнес Інформ. 2019. № 6. C. 77–82. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-77- 82.

Дубініна М. В., Сирцева С. В., Буганов О. В., Тусова Н. О. Вlockchain-технологія як засіб трансформації бухгалтерського обліку. Modern Economics. 2018. № 12. С. 75–80.

Правдюк Н. Л., Обнявко М. В. Впровадження блокчейну в облікову систему: кроки назустріч. Ефективна економіка. 2022. № 1. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=9913. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.12.

Нашкерська Г. В. Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку: переваги та обмеження. Фінанси України. 2023. № 3. C. 88–102.

Qadir Aram, Dolpamuee Rizgar. Blockchain Technology and Accounting: The Triple-Entry Affecting Transparency. 2023. 21. P. 20-22.

Sarwar Muhammad Imran, Nisar Kashif, Khan Imran, Shehzad Danish. Blockchains and Triple-Entry Accounting for B2B Business Models. Ledger. 2023. № 8. P. 37-57. URL: https://doi.org/10.5195/LEDGER.2023.288.

Ibañez Juan, Bayer Chris. Tasca Paolo, Xu Jiahua. REA, Triple-Entry Accounting and Blockchain: Converging Paths to Shared Ledger Systems. Journal of Risk and Financial Management. 2023. № 16. 382. URL: https://doi.org/10.3390/ jrfm16090382.

Про віртуальні активи: Закон України № 2074-IX від 17.02.2022 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text.

Ярощук О., Белова І. Технологія блокчейн в бухгалтерському обліку та аудиті. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2021. № 1(3-4). C. 28–44. URL: https://doi.org/10.35774/ibo2020.03.028.

Chowdhury Emon, Stasi Alessandro, Pellegrino Alfonso. Blockchain Technology in Financial Accounting: Emerging Regulatory Issues. Review of Financial Economics. 2023. № 21. P. 862-868. URL: https://doi.org/10.55365/1923.x2023.21.94.

Wu Yanhong, Wang Xiao. Application of Blockchain Technology in the Integration of Management Accounting and Financial Accounting. 2020. URL: https://doi. org/10.1007/978-3-030-43309-3_4.

Wu Chuanwei, Zhou Zejiong. The Impact of Digital Currency on Accounting and Management under the Blockchain Architecture. International Journal of Education and Humanities. 2022. № 5. P. 23-27. URL: https://doi.org/10.54097/ijeh.v5i3.2440.

Kupenova Zh., Baymukhanova S., Isaeva А. Blockchain in accounting in the digital economy. The Journal of Economic Research & Business Administration. 2022. № 142. URL: https://doi.org/10.26577/be.2022.v142.i4.09.

Mustapha Ibouh, Grine Abdelhadi, Calabro Grazia. The Digital Transformation of Accounting, Through Implementing Blockchain Technology : a conceptual model. 2023. № 6. P. 47 - 62.

Pflueger Dane, Kornberger Martin, Mouritsen Jan. What is Blockchain Accounting? A Critical Examination in Relation to Organizing, Governance, and Trust. European Accounting Review. 2022. P. 1-26. URL: https://doi.org/10.1080/09638180.2022.2 147973.

Vitale Gianluca. Understanding Supply Chain Digitalization Through Actor-Network Theory: The Interplay Between Blockchain, Accounting and Management Control. 2023. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-30988-5.

Chowdhury Emon, Khan Iffat, Dhar Bablu. Strategy for implementing blockchain technology in accounting: Perspectives of stakeholders in a developing nation. Business Strategy & Development. 2023. № 6. URL: https://doi.org/10.1002/ bsd2.256.

Zheng Chaoliang. Research on Accounting Information Integrity Verification Method based on Blockchain. Academic Journal of Management and Social Sciences. 2023. № 3. P. 202-205. URL: https://doi.org/10.54097/ajmss.v3i3.11192.

Nehmer Robert, Appelbaum Deniz. Auditing Cloud-Based Blockchain Accounting Systems. Journal of Information Systems. 2019. № 34. URL: https://doi.org/10.2308/ isys-52660.

Muravskyi V., Khoma N., Khokhlova L., Chengyu L. Open Document Flow Based on Blockchane Technology for Cyber Security of the Accounting System. Herald of Economics. 2021. № 4. P. 156–170. URL: https://doi.org/10.35774/ visnyk2021.04.156.

Bonson E., & Bednarova M. Blockchain and its Implications for Accounting and Auditing. Meditari Accountancy Research. 2019. № 5. P. 725–740.

Siew E. G., Rosli K., Yeow P. H. Organisational and Environmental Influences in the Adoption of Computer-Assisted Audit Tools and Techniques (CAATTs) by audit firms in Malaysia. International Journal of Accounting Information Systems. 2019. № 36. P. 1–19. URL: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.100445.

Dai J., Vasarhelyi M. A. Toward Blockchain-based Accounting and Assurance. Journal of Information Systems. 2017. Vol. 31, No. 3. P. 5–21. URL: http://dx.doi. org/10.2308/isys-51804.

Mahtani Umesh. Fraudulent Practices and Blockchain Accounting Systems. 2022. URL: https://ssrn.com/abstract=4036726

Shao Huaqing, Zhang Zongli, Wang Bin. Research on Accounting Information Security Management Based on Blockchain. Mobile Information Systems. 2021. P. 1-11. URL: https://doi.org/10.1155/2021/9926106.

Muravskyi V. Accounting and Cybersecurity. Monograph. Scientific Editor – Z.-M. Zadorozhnyi. Kindle Publishing, KDP, Seattle. USA. 2021. 200 p.

O’Leary D.E. Configuring Blockchain Architectures for Transaction Information in Blockchain Consortiums: The case of accounting and supply chain systems. Intell Sys Acc Fin Mgmt. 2017. № 24. P. 138–147. URL: https://doi.org/10.1002/isaf.1417.

Saraiva Helena, Vieira Paulo. Accounting Systems With Smart Contracts: Building Accounting Records in Blockchain Step by Step. 2023. URL: https://doi. org/10.4018/978-1-6684-7293-4.ch003.

Zhang Yuqian, Ardakani Saeid, Han Wenqi. Smart ledger: The Blockchain‐based Accounting Information Recording Protocol. Journal of Corporate Accounting & Finance. 2021. № 32. URL: https://doi.org/10.1002/jcaf.22515.

Zadorozhnyi Z.-M., Muravskyi V., & Shevchuk O. Management Accounting of Electronic Transactions with the Use of Cryptocurrencies. Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practice. 2018. № 3(26). P. 169-177. http://dx.doi. org/10.18371/fcaptp.v3i26.144368.

Önkan Özge, Arikan Zeynep. The Impact of Blockchain Technology on Tax and Accounting Practices. 2022. URL: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8493-4. ch001.

Centobelli Piera, Cerchione Roberto, Del Vecchio Pasquale, Oropallo Eugenio, Secundo Giustina. Blockchain Technology Design in Accounting: Game changer to tackle fraud or technological fairy tale?. Accounting, Auditing & Accountability Journal. ahead-of-print. 2021. URL: https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2020-4994.

Завантаження

Опубліковано

2023-11-02

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>