Бухгалтерська практика і звітність в кооперативах дистрикту «Галичина» у Львові

Автор(и)

  • Олеся Лемішовська Національний університет «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

історіографія, бухгалтерський облік, звітність, друга світова війна, українська кооперація, план рахунків, облік доходів і витрат

Анотація

Вступ. Наведено змістові й концептуальні параметри бухгалтерсько-звітної системи, яка використовувалась для формування інформації про діяльність відновленої західноукраїнської кооперації в період другої світової війни. Організаційні й методичні складові рахівничої практики і бухгалтерської звітності розкрито через імперативні приписи окупаційного уряду для відображення фінансово-економічного стану (статтей балансу) та господарської діяльності (показників звітності) кооперативів у Генеральному губернаторстві з виокремленням регулятивних положень у межах дискрипту «Галичина».

Мета дослідження. Мета статті – проведення бухгалтерського дискурсу щодо умов і характеру переорієнтації раніше сформованої на засадах німецької бухгалтерської школи соціально зорієнтованої корпоративної бухгалтерії в системі відновленої української кооперації під час другої світової війни.

Методи дослідження. Методологія дослідження спирається на застосуванні наративних засад проведення історичного дослідження і ґрунтується на принципі реконструктивізму з використанням інтерпретаційного підходу та абстрактно- логічного методу, які в сукупності забезпечили основу наукового пізнання про характер (змістові аспекти) обліку як функції управління об’єднаною українською кооперацією в дискрипті Галичина. 

Результати. Загальним результатом дослідження є встановлення фактів про те, що побудова рахівничої практики й системи звітування окупаційною владою вироблялося з позиції їх використання інструментами здійснення владного контролю за діяльністю української кооперації. У статті представлено загальні засади бухгалтерського й звітного відображення господарсько-економічної діяльності суб’єктів української кооперації, зокрема деякі положення оподаткування та формування цін для бухгалтерських цілей. розкрито зміст «мінімального плану рахунків», на основі якого організовувася «спрощений облік» на корпоративних утворення під час запровадження програми «єдиного плану рахунків» як основи функціонування так званої конструкції «систематизованого обліку». Викладені в статті результати дослідження підтверджують, що нацистська влада в такий спосіб максимізувала функцію бухгалтерського контролю.

Перспективи подальших досліджень. перспективним напрямом подальших досліджень практики кооперативного рахівництва в часи другої світової війни є доцільність поглибленого з’ясування наслідків фундаментальної відсутності зв’язку між обліком витрат і бухгалтерською оцінкою на основі офіційної системи цін з акцентом на податковій функції такого типу обліково-звітної системи за напрямом фіскалізму.

Біографія автора

  • Олеся Лемішовська, Національний університет «Львівська політехніка»

    кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аналізу

Посилання

Мокринська З. В. Бухгалтерський облік та звітність у кооперативах генерального губернаторства в 1939–1944 роках. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 115–121.

Turzyński M. Rachunkowość czasu II wojny światowej w okupowanej Polsce: przypadek Generalnego Gubernatorstwa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2014. T. 80 (136). S. 225–243.

Rachunkowość w okresie II wojny światowej. Seminarium Naukowe: zorganizowała Katedra Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego za pośrednictwem systemu MS TEAMS w dniu 2 czerwca 2021 roku:https:// www.wz.uni.lodz.pl/katedra-rachunkowosci/szczegoly/seminarium-naukowe-pt- rachunkowosc-w-okresie-ii-wojny-swiatowej.

Funnel W. Accounting in the service of the Holocaust. Critical Perspectives on Accounting. 1998. № 9 (4). S. 435–464.

Lippmann E., Wilson P. The culpability of accounting in perpetuating the Holocaust. Accounting History. 2007. № 12 (3). S. 283–303.

Szychta A. Zarys rozwoju planu kont w Polsce. «Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości», t. 6 (62), SKwP, Warszawa. Źródła prawa Rozporządzenie Rządu Generalnego Gubernatorstwa o prowadzeniu książki przychodu towarów z 30 września 1941 r., Dz. Rozp. 2001. nr 93. S. 576.

Sobańska I. Tendencje rozwoju rachunku kosztów w Niemczech. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 1997.

Державний архів Львівської області, м.Львів (ДАЛО – фонди періоду окупації України нацистською Німеччиною – 1941–1944 рр.). Фонд Р-35. Gouverneur des Distrikt Galizien in Lemberg.

ДАЛО. Фонд Р-37. Stadthauptmann Stadtverwaltung in Lemberg.

Sycz M. Spółdzielczość ukraińska w Galicji w okresie II wojny swiatowej. Pracownia, Wydawnicza. Warszawa. Poland. 1997. 322 s.

Szczepanczyk Cz. Polityka okupanta wobec spoldzielczosci wiejskiej w Generalnej Guberni. Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza. Warszawa. 1978. 300 s.

ДАЛО. Фонд Р-75. Revizionsverband dem Genossenschaften im General- Gouvernement. Distriktverband Galizien.

ДАЛО. Фонд Р-266. Ukrainische Landesgenossenschaft «Zentrosojuz» in Lemberg.

ДАЛО. Фонд Р-74. «Narodna Torhiwla», Landesgenossenschaft für Lebensmittel mit Anteilshaftung in Lemberg.

ДАЛО. Фонд Р-102. Staatliche landwirtschaftliche Institute Lemberg. Staatliche landwirtschaftliche Fahrkurse Lemberg.

Iwaszkiewicz Z. Teoria i praktyka księgowości kupieckiej. Zasady systemu podwójnego. Księgowość w handlu detalicznym. Metody: tabelaryczna i włoska, Nakładem Związku Księgowych. Wydawnictwo Polskie, Warszawa. 1941.

Gater R. Anleitung für eine Mindest-Buchführung kleiner Handelsbetriebe im Generalgouvernement: Schriftenreihe der Gruppe Handel in der Hauptgruppe Gewerbliche Wirtschaft und Verkehr in der Zentralkammer für die Gesamtwirtschaft im Generalgouvernement, Verlag für Wirtschaft und Handwerk, Kraków. 1942.

Richard J. The evolution of accounting chart models in Europe from 1900 to 1945. European Accounting Review.1995. Vol. 4 (1). S. 87–124.

Gater R., Wittich R., Gerlach F. Der Einheitskontenplan für Industriebetriebe im Generalgouvernement. Leitfaden für die Einführung eines geordneten Rechnungswesens, Reischskuratorium für Wirtschaftlichkeit. Dienststelle Generalgouvernement, Beuth-Vertrieb, Berlin. 1942.

Завантаження

Опубліковано

2024-05-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Лемішовська, Олеся. “Бухгалтерська практика і звітність в кооперативах дистрикту «Галичина» у Львові”. Вісник Економіки, no. 1, May 2024, pp. 81-93, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 1104

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.