АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО - РЕСУРСНИМИ КОНФЛІКТАМИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Микола Петрушенко к. е. н., доцент кафедри управління, Сумський державний університет

Ключові слова:

природно-ресурсні конфлікти, еколого-економічні проблеми, формування, пролонгація, управління, економічна ефективність

Анотація

Досліджено конфліктний потенціал еколого-економічних проблем, пов’язаних із діяльністю довкола природних ресурсів в Україні. Проаналізовано чинники впливу на формування та пролонгацію, а також зміну форм природно-ресурсних конфліктів. Узагальнено елементи управління природно-ресурсними конфліктами. Запропоновано методичний підхід щодо економічного обґрунтування природоохоронних заходів унаслідок дії'екологічних конфліктів.

Посилання

Homer-Dixon T. F. Environment, scarcity, and violence / T. F. Homer-Dixon. - Prince¬ton : Princeton university press, 1999. - 253 p.

Homer-Dixon T. On the threshold: environmental changes and acute conflict / T Homer-Dixon // International security. - 1991. - № 2. - Vol. 16. - P. 76-116.

Bdchler G. Kriegsursache Umweltzerstu,rung: Regional- und Ldnderstudien von externen Experten /G. Bdchler, K. Spillmann. - Zbrich : Rbegger, 1996. - 304 S.

Балацкий О. Ф. Экономика чистого воздуха / О. Ф. Балацкий. - К. : Наукова думка, 1979. - 295 с.

Гэфман К. Г. Экономическая оценка природных ресурсов в условиях социалистической экономики: Вопросы теории и методологии / К. Г. Гэф¬ман. - М. : Наука, 1977. - 236 с.

Козьменко С. Н. Экономика катастроф (инвестиционные аспекты) / C. Н. Козьменко. - К. : Наукова думка, 1997. - 204 с.

Сабадаш В. В. Антиекологічні тенденції соціально-економічного розвитку: конфліктний потенціал екологічного фактора / В. В. Сабадаш // Механізм регулювання економіки. - 2009. - № 3. - Т. 1. - С. 11-22.

Хлобистов Є. В. Екологічна безпека трансформаційної економіки Є. В. Хлобистов; за наук. ред. Дорогунцова C. І. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2004. - 336 с.

Carius A. Weltkarte von Umweltkonflikten - Ansätze zur Typologisierung /A. Carius, D. Tdnzler, J. Winterstein. - Berlin: Adelphi Consult GmbH, 200д. - 91 S.

Шлапак M. Екологічні проблеми України. Карта гарячих точок/М. Шлапак. - 2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://maps. google. com. ua/maps/ ms?ie=UTFд&t=h&source=embed&oe=UTFд&msa=0&msid= 21139156839712528 1924.0004706640b8f85146696.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2007 році [Електронний ресурс]//Інформаційно-аналітичний огляд

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. - 301 с. - Режим доступу: http://www.ecobank.org.ua/state/Pages/default.aspx.

Simmons I.G. The Ecology of Natural Resources / I.G. Simmons. - London : Edward Arnold, 1974. - 424 p.

Экономический потенциал административных и производственных систем : [моногр.] / под общей ред. О. Ф. Балацкого. - Сумы : ИТД “Университетская книга”, 2006. - 973 с.

Балацкий О. Ф. Антология экономики чистой среды / О. Ф. Балацкий. - Сумы : ИТД “Университетская книга”, 2007. - 272 с.

Konkurrenz um knappe Ressourcen : [Projektpapier / Koord. S.-A. Mildner]. - Berlin : DIIPS, 2010. - 28 S.

Buzan B. Security: A New Framework for Analysis / B. Buzan, O. Weaver, J. de Wilde - Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998. - 239 p.

Umwelt und Sicherheit im internationalen Kontext: [Zusammen fassender Bericht /Edit. K.M. Lietzmann, G.D. Vest]. - Bonn: Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 1999. - S. 55-82[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. denix. osd. mil/international/upload/Executive-Summary-Report- DL.pdf.

Mason S. A. Environmental conflicts and regional conflict managemen / S. A. Mason, K. R. Spillman //Encyclopedia of development and economic sciences, 2003. - Oxford: Eolss publishers. - 27p. [Електроннийресурс]. - Режим доступу : http://www.eolss. net.

Cultivating peace: conflict and collaboration in natural resource management / Edited by D. Buckles. - Washington : IDRC WBI, 1999. - 287 p.

Завантаження

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 743

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.