ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Ганна Мельничук

Анотація


Зроблено огляд змін розміру ставок податку на прибутку корпорацій в країнах ЄС. Проаналізовано стан та структуру надходжень податку на прибуток підприємств до Зведеного бюджету України протягом 2004-2008 рр. від суб’єктів господарювання за різними організаційно-правовими формами власності. Запропоновано шляхи подолання нерівномірності розподілу податкового навантаження між суб’єктами господарювання на основі досвіду країн Євросоюзу


Ключові слова


податок на прибуток; ставка податку; податкове навантаження; Зведений бюджет України.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бозуленко О. Щодо регулювання податкової конкуренції на міжнародному рівні / /Економіст. - 2008. - № 4. - С. 44-47.

Бурленко І. М. Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3 (81). - С. 150-159.

Соколовська А. М. Методологічні та методичні аспекти визначення податкового навантаження на працю, капітал і споживання // Фінанси України.- 2008. - № 1. - С. 65-76.

http://www. niisp. gov. ua/articles/152/

Шевчук В. О., Римарська Р. Ю. Уніфікація податкових систем країн Європейського союзу як критерій поглиблення інтеграції// Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 49-59.

«Paying Taxes 2009 - The global Picture» - http://www.doingbusiness.org/

Швець І., Следь О. Застосування регресивного оподаткування прибутку для стимулювання технічного оновлення виробництва //Економіка України. - 2008.- № 11. - С. 58-67.

Пасічник В. А. Вплив бюджетно-податкової політики на утворення та розподіл доходу основних секторів економіки //Наукові праці НДФІ. - 2008. - № 3 (44). - С. 9-21.

«Paying Taxes 2008 - The global Picture» - http://www.doingbusiness.org/

Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографія / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій та ін.; За ред. З. С. Варналій. - Київ: Знання, 2008. - 675 с.

Ткаченко В. Особливості структури податкової системи України //Економіст.- 2008. - № 9. - С. 46-51.

Онуфрик М. С. Порівняльний аналіз податкових систем і податкового навантаження країн-членів ЄС та України //Економіка та держава. - 2006. - №11. - С. 14-18.

Паєнтко Т. В. Гармонізація прибуткового оподаткування // Фінанси України. - 2005 - № 3. - С. 37-43.

http://www. ukrstat. gov. ua.

http://www.minfin.gov.ua/document/

http://www.minfin.gov.ua/document/Stat_01_2009.pdf

Звіти про виконання Зведеного бюджету України за період 2004-2008 рр. - http://www.minfin.gov. ua/document

Филюк Г. М. Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні //Фінанси України. - 2009. - № 5 - С. 56-65


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.