Управлінський облік – складова загальної облікової системи інформації

Автор(и)

  • Михайло Пушкар Західноукраїнський національний університет
  • Михайло Пушкар Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

облік, управління, управлінський облік, теорія обліку, моделювання, інформація, наука

Анотація

Вступ. Незважаючи на значну кількість наукових публікацій, які стосуються проблем методології та організації управлінського обліку, на практиці він не поширений не стільки через опір фахівців облікової справи, хоча й вони також не надто схильні до його впровадження, скільки через ігнорування менеджерами облікової інформації у своїй роботі. проте менеджери операційного рівня без облікової інформації не можуть здійснити повноцінний контроль діяльності виконавців, який виконує роль завершального блока управлінського циклу.

Мета дослідження полягає в доведенні, що управлінський облік як інноваційний тип отримання структурованої інформації має особливу цінність для менеджерів операційного рівня, оскільки вони знаходяться в основі піраміди, де зароджується додаткова вартість підприємства і формується фінансовий результат.

Методи дослідження проблем управлінського обліку охоплюють не тільки вузькоспеціальні – аналіз, синтез, логіка, класифікація, аналогія, генезис, моделювання, а й наукові (фундаментальні) – історичний, діалектичний, системний, монографічний, соціологічний.

Результати дослідження свідчать про необхідність перегляду змісту теорії облікової науки. Автори статті наполягають на необхідності створення довершеної моделі управлінського обліку як підсистеми загальної інформаційної системи обліку, акцентують увагу на методологічних питаннях розробки його моделі, яку можна адаптувати в різних галузях економіки.

Перспективи. Управлінський облік потребує захисту від спрощеного уявлення про інформаційні ресурси для менеджменту з погляду традиційного фінансового обліку на проблему збору й обробки даних. потрібно спрямувати зусилля науковців на розробку такої загальної теорії обліку, в якій знайшлося би місце фінансовій, управлінській і стратегічній підсистемам облікової системи на основі міждисциплінарної матриці, після чого можна говорити про інтелектуально зрілу систему обліку та рекомендувати її до практичного втілення на підприємствах.

Біографії авторів

  • Михайло Пушкар, Західноукраїнський національний університет

    доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансового контролю та аудиту

  • Михайло Пушкар, Західноукраїнський національний університет

    аспірант кафедри фінансового контролю та аудиту

Посилання

Друкер П. Виклики для менеджменту ХХI століття. КМ-Букс, 2020. 240 с.

Башнянин Г. І. Метрологічні економічні системи: вступ у загальну теорію і методологію формування економічних параметрів. Львів : Новий світ, 2005. 1083 с.

Бруханський Р. Ф. Зміна управлінських як фактор розвитку бухгалтерського обліку. Облік і фінанси. 2014. № 3 (65). С. 15–20.

Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні : моногр. Київ : ЦУЛ, 2007. 522 с.

Жук В. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки : моногр. Київ : ННЦІАЕ, 2009. 648 с.

Куцик П. О. Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні : моногр. Львів : ЛТЕУ, 2017. 408 с.

Нападовська Л. В. Базові принципи управлінського обліку. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 1. С. 173–181.

Пушкар М. С., Чумаченко М. Г. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація : моногр. Тернопіль : Карт-бланш, 2011. 336 с.

Пушкар М. С., Пушкар М. Р. Інформаційні ресурси для бізнесу: формування та використання. Тернопіль : Карт-бланш, 2021. 208 с.

Семанюк В. З. Інформаційна теорія обліку в постіндустріальному суспільстві : моногр. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 392 с.

Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності. Четвертий переглянутий варіант. Організація Об’єднаних Націй. Нью-Йорк, 2009.

Окорський В. П., Валюх А. М. Креативний менеджмент : підруч. Рівне : НУВГП, 2017. 344 с.

Матвієнко В. Я. Прогностика. Київ : Українські пропілеї, 2000. 520 с.

Beer S. (1972) Brain of the Firm: The Managerial Cybernetics of Organization. London : Allen Lane. 319 p.

Edvinsson L. (2002). Corporate Longitude. Navigation in an Economics Based on Knowledge. Financial Times Management. 256 p.

Emerson H. (1913). The Twelve Principles of Efficiency Kindle. Edition by Format : Kindle Edition. 421 p.

Ansoff H. I. (1979). Srtategic Management. New York: John Wiley & Sons. 236 p.

Ikudziro N. (1991). Managing Organizational Knowledge Creation. Sage Publications. 344 p.

Завантаження

Опубліковано

2024-05-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Пушкар, Михайло, and Михайло Пушкар. “Управлінський облік – складова загальної облікової системи інформації”. Вісник Економіки, no. 1, May 2024, pp. 94-110, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 534

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.