Послуги у сфері електронних комунікацій та їх вплив на систему обліку доходів

Автор(и)

  • Віталій Бенько Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

доходи, облік, послуга, електронна комунікаційна послуга, оператор зв’язку, тарифна політика

Анотація

Вступ. Наведено та розроблено рекомендації щодо прогнозування діяльності компаній та отримання доходів у сфері електронних комунікацій в умовах воєнного стану. Зазначено, що перед операторами зв’язку постають нові проблеми, які вимагають зміни підходів до ведення бізнесу, запровадження нових сучасних видів послуг, удосконалення підходів до організації обліку доходів та інших важливих питань, які дадуть можливість залишитись конкурентоспроможними на ринку телекомунікаційних послуг упродовж наступних років.

Короткий огляд літератури. Основні дослідження поняття «доходи» дають підстави стверджувати, що зазначений термін розвивається з урахуванням змін у законодавчих актах та їй притаманне чітке практичне спрямування. Відмінності у трактуванні зазначеного поняття за національною і міжнародною практикою створюють проблеми, а тому потребують подальших досліджень.

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей надання послуг у сфері електронних комунікацій та їх впливу на систему обліку доходів.

Методи дослідження. З метою вирішення поставлених завдань застосовано методи наукової абстракції, моделювання, узагальнення й порівняння. Аналіз і удосконалення методів визнання дати встановлення доходів дає можливість ефективно управляти їх величиною.

Основні результати дослідження. За результатами проведеного дослідження необхідно зауважити, що сферу електронних комунікацій потрібно розглядати як одну з найбільш перспективних сфер діяльності. Це зумовлено суттєвими змінами попиту на послуги цієї сфери та значним зростанням витрат на просування специфічних послуг, появою нових носіїв інформації, що значно розширюють можливості щодо просування послуг. Тому викладені в статті результати дослідження дають підстави стверджувати, що необхідно здійснювати детальну класифікацію послуг у сфері електронних комунікацій з метою встановлення їх оптимальних обсягів під час розрахунку собівартості та обґрунтування загальних принципів їх застосування відповідно до сучасних ринків послуг.

Висновки і перспективи подальших розвідок. подальші дослідження потрібно зосередити на детальному вивченні видів доходів та зазначити, що залежно від виду платних послуг вони по-різному впливають на величину доходу. З огляду на те, що номенклатура платних послуг доволі різноманітна і передбачає поєднання значної кількості найменувань, необхідно диференційовано проводити обрахунок отриманих доходів. Коли йдеться про доходи від надання звичайних послуг, то вони, як правило, знижуються, тому що частка сільського телефонного зв’язку, стаціонарної фіксованої телефонії постійно знижується. Якщо ми розглядаємо доходи від інтернет-послуг, то вони зростають, тому що їх спектр постійно розширюється.

Біографія автора

  • Віталій Бенько, Західноукраїнський національний університет

    аспірант кафедри обліку і оподаткування

Посилання

Про електронні комунікації : Закон України від 16.12.2020 р. №1089-ІХ (редакція від 29.07.2023 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text

Податковий кодекс України (редакція від 28.03.2021). URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2755-17

Лучко М. Р., Бенько І. Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Тернопіль : Економічна думка, 2016. 360 с. URL: http://dspace. tneu.edu.ua/handle/316497/16819

Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підруч. Київ : КНЕУ, 2004. 411 с.

Полянко В. В. Стратегія управління доходами торговельного підприємства : дис. канд. екон. Наук : 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг. Київ, 2002. 220 с.

Офіційний сайт АТ «Укртелеком». URL: https://ukrtelecom.ua

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat. gov.ua

Офіційний сайт компанії «Київстар». URL: https://kyivstar.ua

Міжнародний стандарт фінансової звітності 15 «Дохід від договорів із клієнтами». URL: https://zakon.help/article/mizhnarodnii-standart-finansovoi- zvitnosti-15-dohid

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z0336-13

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/z0860-99

Fritz, M., Schlereth, C., & Figge, S. (2011). Empirical evaluation of fair use flat rate strategies for mobile internet. Business & Information Systems Engineering, 3, 269–277. doi:10.1007/ s12599-011-0172-6

Haig Robert M. The concept of income – economic and legal aspects. Forerunners of Realizable Values Accounting in Financial Reporting. 2020. P. 140–167.

Haq, I., Soomro, J. A., Mazhar, T., Ullah, I., Shloul, T. A., Ghadi, Y. Y., Tolba, A. (2023). Impact of 3G and 4G technology performance on customer satisfaction in the telecommunication industry. Electronics (Switzerland), 12 (7). https://doi. org/10.3390/electronics12071697

Henten A., Tadayoni R., Whalley J. Services, regulation and the changing structure of mobile telecommunication markets. Telecommunications Policy. 2012. No 36. Is. 3. P. 159–252.

Завантаження

Опубліковано

2024-05-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Бенько, Віталій. “Послуги у сфері електронних комунікацій та їх вплив на систему обліку доходів”. Вісник Економіки, no. 1, May 2024, pp. 155-67, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 493

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.