РИНКОВІ ІНСТИТУТИ ЯК ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СТРУКТУРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Алла Васіна

Анотація


Розкрито вплив на структуру національної економіки основних ринкових інститутів, а саме: інституту власності, інституту підприємництва, конкуренції, фінансово-кредитного інституту, інституту ціноутворення. Обґрунтовано необхідність доповнення їх впливу важелями активної структурної політики.


Ключові слова


структура економіки; ринкові інститути; інститут власності; підприємництво;конкуренція; фінансовий ринок; ціноутворення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Степаненко С. В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології) : монограф. / С. В. Степаненко. - К. : КНЕУ, 2008. - С. 271.

Державний сектор і функцїї держави у період кризи [Електронний ресурс]/ [О. Й. Пасхавер, Л. Т. Верховодова, О. М. Кошик та ін.]. - Режим доступу : http://http://c-e-d. info/doc/monograph/DerSector.doc.

Україна у цифрах у 2010 році [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. - Режим доступу : http://www. ukrstat. gov. ua.

Бєлєнцов В. М. Методологія формування оптимальної структури власності як основи економічного розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук/В. М. Бєлєнцов. - Донецьк, 2009. - С. 4.

Інформація щодо реформування відносин власності в Україні за 2011 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.spfu .gov. ua/ukr/reports/ spfu/201112.pdf/.

Ринкові трансформації постсоціалістичної економіки і макроструктурні зрушення в економіці //Національна безпека і оборона. - 2003. - № 3. - С. 6.

Українська приватизація: перспективи та пріоритети [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.niss.gov. ua/.

Петраков Н. Я. Отношения собственности в переходной экономике / Н. Я. Петраков //Промышленнная политика в Российской Федерации. - 2004. - № 3. - С. 21.

Звіт Державного департаменту інтелектуальної власності за 2010 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://sips.gov.ua/i_upioad/ zvit_ua10.pdf.

Звіт Антимонопольного комітету України за 2011 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www. amc.gov. ua/amc/controi/uk/pubiish/articie;jsessionid.

Аналітична довідка щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // www.drsu.gov. ua/ show/1762.

Основні показники діяльності підприємств-суб’єктів господарювання за розмірами [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Стабільна ринкова економіка - необхідна умова високої зайнятості та економічного зростання //Національна безпека і оборона. - 2010. - № 7. - С. 8.

Основні показники розвитку малих підприємств в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.ukrstat.gov.ua/.

Прес-реліз до засідання "круглого столу" "Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання" 1 грудня 2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/2011_table/1201_reliz.pdf.

Тіньова економіка допомогла Україні м’якше перенести удар кризи [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.razumkov. org.ua/ukr/ expert.php?news_id= 1764.

Актуальні тенденції в динаміці показників глобальної конкуренто-спроможності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.niss.gov. ua/articles/379/.

Інвестиції в основний капітал [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Аналітичний огляд банківської системи України за 2010 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://rurik.com.ua/ documents/research/ bank_system_ 4kv2010.pdf.

Конкурентоспроможність України: оцінка Всесвітнього економічного форуму [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov. ua/doccatalog/ document ?id=71439.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.