STP – МАРКЕТИНГ НА РИНКУ ЗНАНЬ

Автор(и)

  • Микола Матвіїв ТНЕУ

Ключові слова:

сегментування, маркетинг, ринок знань.

Анотація

Розглянуто теоретичні основи суті сегментування, відбору цільових сегментів та позиціювання на ринку знань. Обґрунтовано критерії оцінки ринку знань. Показано приріст поточної вартості майбутніх доходів людини в результаті індивідуальних інвестицій. Запропоновано матрицю привабливості ринку знань та ділової активності фірми.

Посилання

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 1998. – 887 с.

Баранчеев В. П. Метод создания знаний для решения задачи развития брэнда организации. // Маркетинг. – 2003. – № 5. – С. 63–76.

Балабанова Л. В. Маркетинг. Підручник. 2-ге видання. Київ. Знання-Прес, 2004.

– 646 с.

Березин И. Интеллектуальный капитал // Эксперт. – 2002. – № 25. – С. 68–70.

Оболенська Т. Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід. Монографія. Київ, 2001. – 208 с.

Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. СПб.: Питер, 2001. – 240 с.

Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер.с фр. – СПб.: Наука, 2006. – 435 с.

Панкрухин А. П. Маркетинг образовательных услуг как инструмент анализа и условие повышения эффективности подготовки специалистов. М.: Высшая школа, 2001. 245 с.

Попов Е. Н. Сегментация рынка // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 2. – C. 45–57.

Портер М. Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей i діяльності конкурентів. – К.: Основи, 2007. – 423 с.

Реформування освіти наблизить Україну до Європи // Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень. – 2009. – № 76. – C. 14–23.

Проблемы экономики переходного общества / Отв. ред. В. М. Геец, Д. С. Львов. – Запорожье, 2007. – 320 с.

Международная стандартная классификация образования. – Париж. 1997. – 97 с.

Арутюнов B. C., Стрекова Л. Н., Цыганов С. А. Роль высшей школы в развитии инновационных процессов в России. Становление отечественной системы корпоративного образования // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 4. – C. 118–128.

Фишер С., Дорнбуш Р . Экономика. – М.: Дело, 2007. – 830 с.

Завантаження

Опубліковано

2017-05-15

Номер

Розділ

ТОЧКА ЗОРУ

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 154

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.