Проблематика державного регулювання телерадіомовлення в прикордонних районах

Автор(и)

  • Сергій Морозов Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

DVB-T2, захист інформаційного простору, прикордонні райони, російське телебачення, стільникові телевізійні мережі

Анотація

Вступ. У статті розглянуто актуальну проблему державного регулювання та функціонування ефірного телерадіомовлення в прикордонних районах України, що межують з придністровською Молдавською республікою (пМр), російською федерацією та республікою Білорусь. Дослідження зосереджено на ролі державного регулювання інформаційної безпеки в цих районах і можливих шляхах покращення ситуації завдяки вдосконаленню прийому ефірного телерадіомовлення.

Мета дослідження. Мета цієї статті – пошук та обґрунтування пропозицій щодо напрямків покращення державного регулювання телерадіомовлення в прикордонних районах України.

     


Методи. Дослідження базується на аналізі наукових робіт українських вчених, які присвячені проблематиці телерадіомовлення в прикордонних районах, на порівняльному аналізі регуляторних актів, законів та відображає важливі аспекти впливу геополітичних факторів на медіасередовище у вказаних прикордонних районах. У статті описані результати польових досліджень у прикордонних районах Одеської області, але дослідження нормативних документів та звітів виявило, що ситуація з мовленням у прикордонних районах є загально національною проблемою, а не проблемою окремого регіону. Встановлено, що проблема мовлення в прикордонних районах полягає не тільки в тому, що в деяких населених пунктах невпевнений прийом або повністю відсутній прийом українського телебачення та радіо, а й у тому, що в цих населених пунктах наявний сталий прийом багатоканальної мережі російського телебачення та радіостанцій.

Результати. Обґрунтовано, що окрім необхідності технічних рішень для забезпечення прикордонних територій покриттям українського телерадіомовлення, звертається увага на те, що для захисту національного інформаційного простору додатково необхідно створити умови, за яких вітчизняний національний контент буде більш привабливим для глядача, ніж російський, як за кількістю каналів, так і за якістю наповнення. Обґрунтовано напрями удосконалення державного регулювання у сфері телерадіомовлення на прикордонних територіях України в сфері розвитку стільникових телевізійних систем, що максимізує переваги від застосування стільникових технологій; у частині отримання дозволів для використання частот на покриття території (а не точок встановлення) стільникових телевізійних систем; формування сприятливого середовища для входження місцевого бізнесу у сферу функціонування стільникових телевізійних систем.

Перспективи. подальші дослідження можна проводити в напрямку обґрунтування, розробки й поліпшення законодавчих норм, які регулюють покриття території України теле- та радіомовленням. Водночас доцільно здійснювати дослідження механізмів, які дають змогу впроваджувати альтернативні до чинних технології мовлення й альтернативні способи регулювання процесу видачі дозволів на ефірне мовлення.

Біографія автора

  • Сергій Морозов, Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку

    здобувач ступеня доктора філософії,

    кафедра державного регулювання та публічного управління

Посилання

Соломін Є. О. Україноцентризм і пропаганда: реалії регіонального телемовлення Луганщини. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: журналістика. 2021. Вип. 1, № 2. С. 33–39. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/ jspui/bitstream/lib/37072/1/UKR.pdf

Соломін Є. О. Телебачення Луганщини між війною інформаційною та повномасштабною: знищене відродження. Образ. Вип. 1 (41). 2023. С. 16–24. DOI: https://doi.org/10.21272/Obraz.2023.1(41)-16-24

Голованова Н. Інформаційна політика України в умовах війни (архетипний підхід). Наукові перспективи. № 6 (24). 2022. С. 57–70. URL: http://perspectives. pp.ua/index.php/np/article/download/1864/1862

Юксель Г. З. Концепція інформаційної політики України щодо Криму. Вчені Записки Таврійського Національного Університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 31 (70) № 3 Ч. 3. 2020. С. 186–193. URL: http://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/3_2020/part_3/3-3_2020. pdf#page=196

Шабардіна Ю. В., Коваленко С. В. Забезпечення інформаційної безпеки як основи національної безпеки України в сучасних умовах. публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. № 1 (7). 2019. С. 96–104. URL: https://pa.stu.cn.ua/articles/1599234073340.pdf#page=96

Звіти представників Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua/reports/

Якість та наявність прийому телебачення у прикордонних районах Біляївського та Роздільнянського районів Одеської області. Звіт за результатами обстеження. URL: https://docs.google.com/document/d/1BXaxx664NM9IZCC6-ly- d8B7D8b8kV728qVwDE8qQuU/edit?usp=sharing

Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні, Одеса (місто), Одеська область, 73 цифрова зона. URL: https://ukrtvr.org/city/400

Про медіа : Закон України № 2710-ІХ від 03.11.2022 в редакції від 30.05.2023 (№ 3136-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text

Про телебачення та радіомовлення : Закон України № 3760-ХІІ від 21.12.1993 в редакції від 01.12.2022 (№ 2811-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3759-12#Text

Зміни до плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору 2014-2018 рр. URL: https://webportal.nrada.gov.ua/category/strategiya-diyalnosti/ page/2/

Зміни до плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору 2019-2023 рр. URL: https://webportal.nrada.gov.ua/category/strategiya-diyalnosti/

План розвитку національного телерадіоінформаційного простору Українивід 2010 р. та зміни до нього 2011-2013 рр. URL: https://webportal.nrada.gov.ua/ category/strategiya-diyalnosti/page/3/

Перелік територій з особливим режимом мовлення від 14.09.2023. URL: https:// webportal.nrada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/09/R-2023-00854-D.pdf

Реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг України. URL: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/801/3942/Reestr_postach_ publik_02112023.xls

Гофайзен О. В., Баляр В. Б. Технічні аспекти впровадження систем наземного цифрового телевізійного мовлення другого покоління в україні на загальнонаціональному, регіональному та локальному рівнях. Цифрові технології. № 10. 2011. C. 63–69. URL: https://ojs.suitt.edu.ua/index.php/digitech/ article/view/731/729

Наритник Т. М., Гофайзен О. В., Баляр В. Б. Аналіз технічних та експлуатаційних характеристик сучасних мікрохвильових систем розподілу сигналів цифрового мовлення. Цифрові технології. № 15. 2014. С. 88–98. URL: https://ojs.suitt.edu. ua/index.php/digitech/article/view/800/798

Завантаження

Опубліковано

2024-05-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Морозов, Сергій. “Проблематика державного регулювання телерадіомовлення в прикордонних районах”. Вісник Економіки, no. 1, May 2024, pp. 67-80, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 114

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.