Поліпарадигмальна невизначеність міжнародних економічних відносин у системі глобальної безпеки

Автор(и)

  • Олександр Сохацький Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

домінантна парадигма, альтернативна парадигма, міжнародні економічні відносини, глобальна безпека, міжнародні конфлікти, глобалізація, інтеграція, бідність, нерівномірний розвиток

Анотація

Вступ. Домінантними парадигмами міжнародних економічних відносин є ринкова економіка, лібералізація світової торгівлі, глобалізація та інтеграція національних ринків до світових та їх відкритість, що мали сприяти економічному розвитку, підвищенню добробуту та стійкому миру на планеті. Однак реалії виявилися протилежними, економіка країн світу розвивається нерівномірно, розрив між багатими та бідними країнами зростає, бідність породжує тероризм, політичні конфлікти почали вирішуватися військовим шляхом.

Мета. Мета статті обґрунтування стану поліпарадигмальної невизначеності реалізації міжнародних економічних відносин для відновлення системи глобальної безпеки в умовах глобальної нестабільності, а також необхідності нового прочитання відомих теорій та їх доповнення альтернативними ідеями.

Методи. Відповідно до окресленої мети у статті використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема історичний метод для аналізу стану глобальної безпеки за період з 1946 р. до 2023 р. через призму виникнення парадигм міжнародних економічних відносин. У процесі дослідження використано методологічний підхід Томаса Куна щодо наукових парадигм, послідовності створення нових знань (від періоду початкової допарадигмальності, коли єдиноприйнятого зразка для дослідження наукових проблем не було, до створення домінантних парадигм, у межах яких у конкретних часових рамках проводяться основні наукові розвідки).

Результати. Виокремлено шість періодів зародження, формування та зміни парадигм міжнародних економічних відносин у системі глобальної безпеки від періоду початкової допарадигмальності до сучасного стану поліпарадигмальної невизначеності.

Перспективи подальших досліджень. Складність піднятих проблем вимагає подальших досліджень впливу альтернативних парадигм міжнародних економічних відносин на систему глобальної безпеки, зокрема емпіричної перевірки наслідків їх використання. Дискусії можуть відбуватися щодо можливого нового прочитання відомих домінантних доктрин або їх синтезу з альтернативними доктринами.

Біографія автора

  • Олександр Сохацький, Західноукраїнський національний університет

    доктор філософії , докторант, кафедра міжнародних економічних відносин

Посилання

Mendes, V. (2018). Is it the end of North-American hegemony? A structuralize perspective on Arrighi’s systemic cycles of accumulation and the theory of hegemonic stability. Revista de Economia Política. Issue 3, Vol. 38. P. 434–449. URL: https://doi.org/10.1590/0101-35172018-2799

Balogun, A. D., Moyosore, M. O., Ahmad, A. A., & Ishaq, A. W. A. (2020). Can China Rise to the Position of the most World Powerful Nation? Challenges and Prospects. International Journal of Academic Research in Public Policy and Governance. 2020, 7 (1), 50–78. URL: https://www.researchgate.net/publication/342629094_Can_ China_Rise_to_the_Position_of_the_most_World_Powerful_Nation_Challenges_ and_Prospects

Тиравський В. (2023). В світі зафіксували рекордну кількість військових конфліктів за останні тридцять років. URL: https://foreignukraines.com/2023/12/21/ the-world-recorded-a-record-number-of-military-conflicts-over-the-past-30-years/

Слотер, Енн-Марі (2023) Складне завдання. Як будувати відносини з росією та Китаєм далі ? URL: https://nv.ua/ukr/opinion/chomu-rosiya-pochala-viynu-shcho- chekaye-na-zahid-i-moskvu-kitay-ostanni-novini-50258192.html

Глінка В. «10 років на завершення війни в Україні». На четвертий день ВЕФ світові лідери говорили про майбутнє України та РФ, конфлікт в Ізраїлі, загрози ШІ та економіку майбутнього. Щоденник Давосу від Forbes. URL: https://forbes. ua/svit/vsesvitniy-ekonomichniy-forum-u-davosi-den-chetvertiy-18012024-18612

Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. and Perraton, J. (1999). Globalization. Global Governance, 5, no. 4 (1999), 483–96. URL: http://www.jstor.org/stable/27800244.

Cha, Victor D. Globalization and the Study of International Security. Journal of Peace Research 37, No. 3 (2000), 391–403. URL: http://www.jstor.org/stable/425352.

Aydinli, E., & Rosenau, J. N. (Eds.). (2012). Globalization, security, and the nation state: paradigms in transition. State University of New York Press. 290 pages.

Mussa, M. (1987). Macroeconomic Policy and Trade Liberalization: Some Guidelines. The World Bank Research Observer, 2(1), 61–77. URL: http://www. jstor.org/stable/3986574

Rodrik, D. (2017). Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy. Princeton University Press. 336 p.

Stiglitz, Joseph. (2003). Globalization and Its Discontents. WW Norton & Company. 304 p.

Райнерт, Е. С. Як багаті країни стали багатими…І чому бідні країни залишаються бідними / переклад з англ. Яніса Сінайко ; за наук. ред. Віктора Галасюка. Київ : Саміт-Книга. 2019. 416 с.

Макстон Г., Рандерс Й. (2017). У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату. Київ : Пабулум. 2017. 320 с.

Медоуз Д., Рандерс Й., Меддоус Д. (2018). Межі зростання. 30 років потому. Київ : Пабулум, 2018. 464 с.

Shopina, I., Oliinyk, O., Finaheiev V. Globalization and its Negative Impact on the Global Economy. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 3. No. 5. 2017. P. 457–461. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/318/pdf

Acemoglu, Daron, Robinson, James E. (2012) Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Hardcover – Deckle Edge, March 20, 2012. 544 p.

Norberg, Johan. The Capitalist Manifesto. Why the Global Free Market Wille Save the World. Published by Atlantic Books. 2024. URL: https://atlantic-books.co.uk/ book/the-capitalist-manifesto/

Гроф Станіслав. (2010) Структура наукових революцій. Психологія і суспільство. 2010. № 2. С.105–112. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/23341/ 1/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%A1..pdf

Сенкевич Г.А, Хілько А.С, Аксьонов О.І.(2021) Теорія наукових парадигм як модель і методологія наукового знання. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Т. 32(71). № 1. Ч. 3. С.168–174. URL: https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/1_2021/ part_3/31.pdf

Васильєв Г. Ю. Підтримка міжнародної безпеки – глобальна проблема людства. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. № 2 (21). 2014. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/ bitstream/123456789/8356/1/Vasiliev_155.pdf

Коломієць О. Порівняльний аналіз сучасних моделей міжнародної безпеки. Дослідження світової політики: зб. наук, праць ІСЕМВ. Київ : ІСЕМВ НАНУ, 2013. Вип. 3 (64). С. 80–90.

Коломієць О. В. Концепт міжнародної безпеки в контексті глобалізації : моногр. Київ : Вид-во КиМУ, 2013. 426 с.

Коломієць О. В. Особливості системи міжнародної безпеки в умовах глобалізації. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Одеса. 2015. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/50595074.pdf

Загола Т. М. Теоретичні підходи до дослідження співвідношення понять «міжнародна безпека», «колективна безпека» та «глобальна безпека» Вісник Херсонського національного університету. 2022. № 4 (83). URL: https://journals. kntu.kherson.ua/index.php/visnyk_kntu/article/view/19

Загурська-Антонюк В. Ф. Міжнародна безпека у контексті глобалізації сучасного світу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13–14. URL: http://www.investplan. com.ua/pdf/13-14_2020/18.pdf

Тойнбі Дж. Дослідження історії. Т. 1. Київ : Основи, 1995. C. 253.

Щербак В. О. Вестфальський мир 1648 р. Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В. Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ : Наукова думка, 2003. 688 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Vestfalskyj_ myr_1648

Резнікова Н. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації. Міжнародна економічна політика. 2016. № 1 (24). С. 52–73. URL: http://iepjournal. com/journals/24/2016_3_Reznikova.pdf

MccGwire, M. (2001). The paradigm that lost its way. International Affairs, 77 (4), 777–803.

MccGwire, M. (2002). Shifting the Paradigm. International Affairs, 78 (1), 1–28. URL: https://www.jstor.org/stable/3095972

Gill, S. (1995). Globalization, Market Civilization, and Disciplinary Neoliberalism. In Millenium, 24, 3, 399–423.

Rupert, M. (2000). Ideologies of Globalization: Contending Visions of a New World Order. London: Routledge, 2000. 204 p.

Завантаження

Опубліковано

2024-05-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Сохацький, Олександр. “Поліпарадигмальна невизначеність міжнародних економічних відносин у системі глобальної безпеки”. Вісник Економіки, no. 1, May 2024, pp. 198-17, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 407

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.