РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • Юлія Мельник к. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, Тернопільський національний економічний університет

Ключові слова:

світовий ринок творів мистецтва, інфраструктура арт-ринку, регулювання ринку творів мистецтва

Анотація

Досліджено розвиток світового ринку творів мистецтва з точки зору відмінностей цього процесу в окремих регіонах. Розкрито сучасні тенденції на цьому ринку, що впливають на окремі регіональні арт-ринки. Виявлено основні рушії зростання ринків творів мистецтва у різних країнах, досвід яких може бути імплементовано в Україні.

Посилання

Mei J. and Moses M. Art as an Investment and the Underperformance of Master¬pieces //American Economic Review. - 2002. - No. 92 (February). - P. 1656-1668.

Worthington A. C. and Higgs H. Art as an investment: short and long-term comovements in major painting markets //Empirical Economic. - 2003. - No. 28(4). - P. 649-668.

Hodgson D. J. and Vorkink K. P. Asset pricing theory and the valuation of Canadian Paintings //Canadian Journal of Economics. - 2004. - Vol. 37. - P. 629-655.

Hsieh S.-H., Lee J.-P. and Tzeng L.Y. Art as an Investment: Empirical Study of Asian Contemporary and Chinese 20th Century Modern Art, 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. fin.ntu. edu.tw/~conference /conference2010/ proceedings/proceeding/11/11-1%28A40%29.pdf

Hiraki, Takato et al. How Did Japanese Investments Influence International Art Prices?// Yale ICF Working Paper. - 2003. - No. 03-09.

The International Art Market Report 2011. - The European Fine Art Foundation (TEFAF), 2012.

The International Art Market Report 2007-2008. - The European Fine Art Founda¬tion (TEFAF), 2010.

Burns C. and Pryor R. Grow, grow, Gagosian... // The Art Newspaper. - 2012. - Issue 238 (September).

Buchholz L. and Wuggenig U. Cultural Globalization between Myth and Reality: the Case of the Contemporary Visual Arts //Art-e-Fact. - 2011. - Issue 4 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://artefact.mi2.hr/_a04 /lang_en/theory_ buchholz_en.htm.

Art Market Trends 2011. - Artprice, 2012 [Електронний ресурс]. - Режим дос¬тупу : http://imgpublic. artprice.com/pdf/trends2011_en.pdf.

Гладій І. Й. Регіоналізація світового ринку: євроінтеграційний аспект : моногр. /І. Й. Гладій. - Тернопіль: Екон.думка, 2006. - 544 с.

Реутов В. Глобальна регіоналізація як сучасний вектор розвитку глобальних економічних трансформацій [Електронний ресурс]/В. Реутов //Ефективна економіка. -23лист. 2011. -Режимдоступу:http://www.economy.nayka.com.ua/ index. php?operation=1&iid=910.

Art Market Trends 2007-2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www. artprice. com.

O’Dea, M. How China Went from Art-Market Afterthought to World Auction Super¬power // Artinfo. - 2012. - 2 May [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. artinfo. com/news/story/802441/how-china-went-from-art-market-after- thought-to-world-auction-superpower.

Harrison, V. China’s Art Market Boom Threatens Europe //MarketWatch. - 2011. - 15 June [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://articles. marketwatch. com/2011-06-15/investing/30786108_1_art-market-art-trade-housing-market.

Profit or Pleasure? Exploring the Motivations Behind Treasure Trends. Barclays Wealth Report, 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.barclayswealth.com/US_Wealth_Insights_15_FINAL.pdf.

The Chinese contemporary art market. ArtTactic special report, 2007[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.cherryartfoundation.com /pdf/ ChineseReportNov07.pdf.

Art Rio International Art Fair, 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://artrio.art. br.

Art Market Takes a Dive in Dubai //Arab News. - 2012. - 13 June [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.arabnews.com/art-market-takes-dive-dubai.

Завантаження

Номер

Розділ

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Схожі статті

1-10 з 331

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.