Використання послуг страхових компаній з метою легалізації кримінальних доходів економічних агентів та ухилення від сплати податків підприємствами

Сергій Лєонов, Ольга Кузьменко, Сергій Миненко, Олексій Люльов

Анотація


Вступ. Забезпечення стабільного функціонування ринку фінансових послуг є одним з важливих напрямів реалізації державної економічної політики. Без використання послуг фінансових посередників неможливе функціонування економіки. Злочинці в свою чергу користуються слабкими місцями фінансової системи країни для власного незаконного збагачення чи досягнення інших злочинних інтересів. Легалізуючи кошти, отримані незаконним шляхом злочинці дестабілізують фінансову систему країни та розширюють розмір тіньової економіки.

Метою статті є характеристика можливості використання послуг страхових компаній з метою легалізації кримінальних доходів економічних агентів та ухилення від сплати податків підприємствами.

Результати. В статті визначено ризик використання послуг страхових компаній для легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом та місце даних послуг в на ринку. В ході дослідження було комплексно розглянуто можливість використання шахраями послуг страхових компаній для легалізації незаконних доходів економічних агентів та ухилення від сплати податків підприємствами. Були наведені приклади легалізації незаконних доходів через послуги страхових компаній. Визначено три основні групи послуг страхових компаній: загальне страхування, страхування життя (пенсійне страхування) та перестрахування. Визначено основні ризики, пов’язані з легалізацією незаконних доходів притаманні кожні групі послуг. Узагальнюючи проведений аналіз було визначено загальні рекомендації для страхових компаній для запобігання легалізації незаконних доходів через їх послуги.

Перспективи подальших досліджень. Перспективами подальших досліджень є кількісна характеристика ризику легалізації кримінальних доходів економічних агентів та ухилення від сплати податків для кожної групи послуг, так як вони мають власні специфічні особливості.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Kendiukhov I., Tvaronaviciene M. Managing innovations in sustainable economic growth. Marketing and Management of Innovations. 2017. №3. Р. 33-42. DOI: 10.21272/mmi.2017.3-03.

Yarovenko H., Kuzmenko O., Stumpo M. DEA-Analysis Of The Effectiveness Of The Country’s Information Security System. SocioEconomic Challenges. 2020. №4(3). Р. 142-153. DOI: 10.21272/sec.4(3).142-153.2020

Camilleri M. What is the real money laundering risk in life insurance? High-Risk, Low- Risk or No Risk – That is the Question. ACAMS Today: The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. URL: https://www.acamstoday.org/what-is- real-money-laundering-risk-in-life-insurance/ (дата звернення: 01.08.2020)

Dmytrov S., Medvid T. An approach to the use of indices-based analysis subject to money laundering and terrorist financing national risk assessment SocioEconomic Challenges. 2017. №1(1). Р. 35-47. DOI: 10.21272/sec.2017.1-04.

Vieriezubova T., Levchenko V. Openness of the insurance market for foreign entities: methodology and experience of Ukraine. Financial Markets, Institutions and Risks. 2017. №1(2). С. 87-95. DOI: 10.21272/fmir.1(2).87-95.2017

Subeh M. A., Boiko A. Modeling efficiency of the State Financial Monitoring Service in the context of counteraction to money laundering and terrorism financing. SocioEconomic Challenges. 2017. №1(2). Р. 39-51. DOI: 10.21272/sec.1(2).39- 51.2017.

Sineviciene L., Shkarupa O., Sysoyeva L. Socio-economic and Political Channels for Promoting Innovation as a Basis for Increasing the Economic Security of the State: Comparison of Ukraine and the Countries of the European Union. SocioEconomic Challenges. 2018. №2(2). Р. 81-93. DOI: 10.21272/sec.2(2).81-93.2018

Levchenko V., Kobzieva T., Boiko A., Shlapko T. Innovations in Assessing the Efficiency of the Instruments for the National Economy De-Shadowing: the State Management Aspect. Marketing and Management of Innovations. 2018. №4. Р. 361-371. DOI: 10.21272/mmi.2018.4-31

Palienko, M., Lyulyov, O. The impact of social factors on macroeconomic stability: empirical evidence for Ukraine and European Union countries. SocioEconomic Challenges. 2018. 2 Iss. 1. P. 103-116. DOI: 10.21272/sec.2(1).103-116.2018.

Яровенко Г.М., Басенко Т.О. Автоматизація аудиту розрахунків з оплати праці. Ефективна економіка. 2012. №3. URL: http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=989

Марченко Д.М., Яровенко Г.М. Автоматизовані інформаційні системи управління– ресурс підвищення ефективності успішного контролю підприємств. Сучасні проблеми економіки. 2006. №10. С. 150-159. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/ handle/123456789/52016

Люльов О. В. Формування стратегій розвитку підприємства в умовах незбалансованої економіки. 2011. PhD Thesis. Вид-во СумДУ. URL: https:// essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20902 (дата звернення: 01.08.2020)

Дані про зареєстровані Державною службою фінансового моніторингу звіти про фінансові операції. Державний портал відкритих даних: веб-сайт.

URL: https://data.gov.ua/dataset/936c9070-aa05-408b-bc36-c33d3cfd4734/ resource/70c2562e-2b1d-4614-aedd-a0ac9fca55df/download/iiikv_2020.xlsx. (дата звернення: 01.08.2020)

Результати діяльності страхових компаній за І квартал 2020 року. Національна комісія, що реалізує державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: веб-сайт. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/sk_I_%202020.pdf. (дата звернення: 01.08.2020)

Barhaq A. R., Zakutniaia A. Central bank transparency: cross-country comprehension (example of inflation reports). Business Ethics and Leadership. 2017. №1(2). Р. 47- 54. DOI: 10.21272/bel.1(2).47-54.2017.

Результати діяльності страхових компаній за 2019 рік.Національна комісія, що

реалізує державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: веб-сайт. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/sk_2019.pdf. (дата звернення: 01.08.2020).

Fomina J., Vynnychenko N. Fiscal transparency: cross-country comparisons. Business Ethics and Leadership. 2017. №1(2). Р. 39-46. DOI: 10.21272/bel.1(2).39- 46.2017.

Anti Money Laundering in the Insurance Sector. ComplyAdvantage. URL: https:// complyadvantage.com/knowledgebase/anti-money-laundering-insurance-sector/ (дата звернення: 01.08.2020).

Public Consultation on the Draft Risk-based approach Guidance for the Life Insurance Sector. The Financial Action Task Force. URL: http://www.fatf-gafi.org/ media/fatf/documents/Draft%20RBA%20Guidance%20Life%20Insurance%20 for%20private%20sector%20consultation.docx (дата звернення: 01.08.2020).

Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних незаконним шляхом, та фінансування тероризму. Державна служба фінансового моніторингу України: веб-сайт. URL: https://fiu.gov.ua/assets/user files/411/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20

%D0%94%D0%A1%D0%A4%D0%9C%D0%A3/2012%2027%2012_2012.pdf

(дата звернення: 01.08.2020)

Typology research: Money laundering through private pension funds and the insurance sector. MONEYVAL. URL: https://rm.coe.int/committee-of-experts-on- the-evaluation-of-anti-money-laundering-measur/1680715099 (дата звернення: 01.08.2020)

The FATF Recommendations: International standards on combating money laundering ant the financing of terrorism & proliferation. The Financial Action Task Force. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/ FATF%20Recommendations%202012.pdf (дата звернення: 01.08.2020)
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.199

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.