Обліково-інформаційне забезпечення бізнесу через систему QR- кодування

Автор(и)

  • Ірина Назарова Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

бухгалтерський облік, інформаційні технології, автоматизація обліку, штрих-код, штрих-кодове маркування, QR-код, QR-кодування, електронне документування, електронний документообіг

Анотація

Вступ. Вдосконалення технології бухгалтерського обліку та інформаційного забезпечення управління бізнесом вимагає перегляду основних засад електронного формування і передачі облікових даних системами обробки інформації. Важливе значення у цьому відводиться автоматизації первинної фіксації облікової інформації із застосуванням сучасних систем кодування. Важливе значення у реалізації таких завдань відводиться QR-кодуванню.

Мета статті – визначення перспектив комплексного використання QR- кодування для електронної реєстрації даних щодо наявності й руху товарно- матеріальних цінностей, електронного документування і документообігу під час оформлення взаємовідносин з контрагентами та у сфері ведення бухгалтерського обліку.

Методи. У дослідженні використано методи наукової абстракції, порівняльного аналізу, бібліографічний, статистичний і логічний.

Результати. У рамках дослідження вивчено можливості використання технології штрих-кодування для потреб обміну інформацією. Обґрунтовано доцільність застосовування технології QR-кодування для інформаційного забезпечення бізнесу та виокремлено її переваги й способи організації. Запропоновано нові шляхи застосування штрих-кодування для облікових потреб, зокрема для реєстрації руху товарно-матеріальних цінностей, оформлення взаємовідносин суб’єктами господарювання,    обміну    документами.    представлено     можливі    формати використання QR-кодування для електронного документування й документообігу.

Перспективи. подальших досліджень потребує процедура електронного документування та документообігу з використанням системи QR-кодування та інших технологій.

Біографія автора

  • Ірина Назарова, Західноукраїнський національний університет

    кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування

Посилання

Haroon Rashid Hammood Al Dallal, & Wijdan Noaman Marzoog Al Mukhtar. (2023). A QR Code Used for Personal Information Based On Multi-Layer Encryption System. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 17 (09), pp. 44–56. URL: https://doi.org/10.3991/ijim.v17i09.38777.

Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : моногр. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 336 с.

Писаревська Т. А. Інформаційні системи обліку та аудиту. Київ : КНЕУ, 2004. 369 с.

Zadorozhnyi, Z.-M., Muravskyi, V., Pochynok, N., & Hrytsyshyn, A. (2020). Innovation management and automated accounting in the chaotic storage logistics. Marketing and Management of Innovations, 2, 313–323. URL: https://doi.org/10.21272/ mmi.2020.2-23.

Haitao Feng (2021). Application of QR Code Technology in the Design of User Information Privacy Protection Logistics System. International Journal of Frontiers in Engineering Technology, Vol. 3, Issue 3: 6–10. URL: https://doi.org/10.25236/ IJFET.2021.030302.

Hayani Hayani, Muh. Fajri Raharjo, Eddy Tungadi (2022). Quick Response Code for Inventory System Development (Case study: Accounting Unit At Ujung Pandang State Polytechnic). INTEK Jurnal Penelitian. Vol. 9, No. 1, pp. 42–48. DOI: http:// dx.doi.org/10.31963/intek. v9i1.3458.

Powering the Future of Retail–Building on the Foundation of the U.P.C. Barcode. VDC Research. GS1 US. Release 1.1, February 2020. 22 p. URL: //www.gs1us.org/ documents?Command=Core_Download&EntryId =2028.

Kemp, S. Digital 2020: Global Overview Report. 30.01.2020. URL: https:// datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview.

Kemp, S. Digital 2021: Global Overview Report. DataReportal. 27 January 2021. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report.

QR-code in Ukraine. (2015). URL: https://visual.ly/community/Infographics/ technology/qr-code-ukraine.

Kiryakova, G., Angelova, N., Yordanova, L. (2013). QR codes in the business world. Trakia Journal of Sciences, Vol. 11, Suppl. 1, pp. 370–376. URL: https://www. academia.edu/5343260/QR_codes_in_the_business_world.

QR code technology in Ukraine. Wallet Factory. (2023). URL: https://walletfactory. com/about.

Amazon. (2023). URL: https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node= 16008589011.

QR code usage statistics 2022: 443% scan increase and 438% generation boost. Qrtiger. January 05, 2023. URL: https://www.qrcode-tiger.com/qr-code-statistics- 2022-q1.

Завантаження

Опубліковано

2024-05-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Назарова, Ірина. “Обліково-інформаційне забезпечення бізнесу через систему QR- кодування”. Вісник Економіки, no. 1, May 2024, pp. 145-54, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 249

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.