УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІ Ї ПІДПРИЄМСТВА

Надія Ревенко, Інна Малихіна

Анотація


Розглянуто основні економічні умови забезпечення конкурентоспроможності. Визначено ключові чинники впливу на формування конкурентних переваг підприємства, що забезпечують конкурентоздатність його продукції. Виявлено визначальні складові управлінського впливу на формування конкурентоспроможності, що базуються на забезпеченні стабільних результатів діяльності. Проаналізовано процеси і ресурси, що забезпечують створення конкурентних переваг, а також чинники конкурентоздатного управління підприємством.


Ключові слова


конкурентоспроможність; управлінські чинники впливу; конкурентна перевага; інтегрований показник конкурентоспроможності; споживач; конкурентна боротьба; методи управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Хамініч С. Методика інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності промислового підприємства / Світлана Хамініч //Економіст. - 2006. - № 10. -

С. 59-61.

Дикий О. В. Вплив глобалізації бізнесу на формування конкурентного середовища підприємства/О. В. Дикий//Культура народов Причерноморья. - 2006. - № 78. - С. 23-28.

Портер М. Э. Конкуренция /Майкл Э. Портер. - М.: Вильямс, 2005. - 608 с.

Марцин В. С. Конкурентне середовище, шляхи його реформування та механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства /В. С. Марцин //Наукові праці ДонНТУ. Серія: Економічна. - 2008. - № 33-1. - С. 78-84.

Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась та ін. - К.: КНЕУ, 2008. - 520 с.

Базилевич В. Формування конкурентного середовища у транзитивній економіці: проблеми, тенденції, протиріччя /В. Базилевич //Конкуренція. Вісник АМК. - 2003. - № 2. - С. 24-28.

Багрова І. В. Складові та фактори конкурентоспроможності /І. В. Багрова, О. Г. Нефедова // Вісник економічної науки України. - 2007. - № 1. - С. 11-16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.