Вісник Тернопільського національного економічного університету

Науковий журнал “Вісник Тернопільського національного економічного університету”  публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник ТНЕУ виходить чотири рази на рік (щоквартально).

 Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 46,32), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Зареєстрований Вищою атестаційною комісією України як фахове економічне видання (Бюлетень ВАК України. – 1998. – No 2. – С. 44, Бюлетень ВАК України. – 2009. – No 11. – С. 12).

Затверджено постановою президії ВАК України від 09.03.2016 р. No 241

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 12265-1149пр від 1 лютого 2007 р.


№ 4 (2020): Вісник ТНЕУ

Зміст

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Олександр Бречко
PDF
7-24
Руслана Бабушкіна, Тетяна Мацієвич
PDF
25-34
Ірина Карп
PDF
35–51

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Світлана Савчук, Антоніна Дем’янюк, Мирослава Гупаловська
PDF
52–64

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ірина Отенко, Олена Птащенко
PDF
65-76
Олена Сохацька, Ольга Кухтин
PDF
77–91

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Алла Мельник, Юрій Богач
PDF
92–113
Василь Брич, Олександр Кифяк
PDF
114–126
Василь Здреник
PDF
127–137
Ірина Труш
PDF
138–149

ОБЛІК І АУДИТ

Валерій Жук, Катерина Мельник
PDF
150–168
Зеновій-Михайло Задорожний, Ірина Омецінська
PDF
169–184
Андрій Любенко, Руслана Шурпенкова, Оксана Сарахман
PDF
185–196
Вікторія Рожелюк, Віта Семанюк
PDF
197–209

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Михайло Шкільняк, Алла Васіна, Григорій Григорій, Руслан Августин, Олена Дудкіна
PDF
210-215