Вісник Тернопільського національного економічного університету

Науковий журнал “Вісник Тернопільського національного економічного університету”  публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник ТНЕУ виходить чотири рази на рік (щоквартально).

 Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 46,32), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Зареєстрований Вищою атестаційною комісією України як фахове економічне видання (Бюлетень ВАК України. – 1998. – No 2. – С. 44, Бюлетень ВАК України. – 2009. – No 11. – С. 12).

Затверджено постановою президії ВАК України від 09.03.2016 р. No 241

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 12265-1149пр від 1 лютого 2007 р.


№ 3 (2020): Вісник ТНЕУ

Зміст

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Олена Гаращук, Віра Куценко
PDF
7-19
Тетяна Желюк
PDF
20-36
Аліна Жуковська
PDF
37-53

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ольга Кириленко, Ярослав Баранець
PDF
54-68
Надія Кульчицька
PDF
69-85
Богдан Малиняк
PDF
86-101
Ольга Кнейслер, Наталія Спасів
PDF
102-122

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ірина Зварич
PDF
123–143
Надія Кривенко
PDF
144-155

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ірина Бойчик, Галина Спяк, Орися Волошин
PDF
156-170
Ірина Аберніхіна, Ірина Сокиринська
PDF
171-184
Оксана Яворська
PDF
185-198
Сергій Лєонов, Ольга Кузьменко, Сергій Миненко, Олексій Люльов
PDF
199-210
Богдан Брич
PDF
211-224

ОБЛІК І АУДИТ

Зеновій-Михайло Задорожний, Ірина Омецінська
PDF
225-237
Ярослав Крупка, Володимир Окренець
PDF
238-251
Марія Гуменна-Дерій
PDF
252-265