Корпоративна культура в українських і китайських закладах вищої освіти у контексті двосторонніх відносин

Автор(и)

  • Вікторія Адамик Національний університет «Львівська політехніка»
  • Чень Хун Магістр з менеджменту та бізнес-адміністрування

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

корпоративна культура університету, українсько-китайські відносини, співробітництво у сфері вищої освіти, корпоративна культура, орієнтована на економічний результат, науково-проєктна група

Анотація

Вступ. Корпоративна культура закладу вищої освіти відіграє значну роль у формуванні його іміджу та рейтингу, а відтак визначає конкурентоспроможність університету на національному та міжнародному ринку освітніх послуг.

Мета статті – дослідження особливостей й удосконалення корпоративної культури закладів вищої освіти у контексті українсько-китайської співпраці.

Методи дослідження. У процесі написання статті використано загальнонаукові та спеціальні підходи й методи, такі як: системний та структурно-логічний підходи, аналіз і синтез, дедукція й індукція, групування й систематизація, компаративний аналіз, SWOT-аналіз та інші.

Результати. Дослідження проводилося на основі аналізування корпоративної культури в закладах вищої освіти України і Китаю та систематизації результатів вивчення даної проблематики вченими з різних країн.

Корпоративна культура університету тлумачиться як сукупність прийомів і правил її адаптації до вимог зовнішнього середовища і формування внутрішніх відносин між групами співробітників, що склалися протягом функціонування освітнього закладу. Відомо чимало видів корпоративної культури, відтак вони можуть різнитися в університетах навіть у межах однієї країни.

У процесі дослідження виявлено взаємну зацікавленість України і Китаю у розвитку двосторонньої співпраці у галузі науки й освіти. Саме тому важливо не лише адаптовувати корпоративну культуру до вимог часу, а й використовувати досвід країни-партнера та культуру, сприятливу для розвитку взаємної академічної мобільності.

У статті виявлено сильні і слабкі сторони корпоративної культури українських університетів, можливості й загрози її трансформації та запропоновано формування оргкультури, орієнтованої на економічних результат. реалізацію цієї ідеї можливо здійснити за допомогою створення на кафедрах та факультетах науково-проектних груп із залученням професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів магістратури, в т. ч. іноземних.

Перспективи. Запропонований інноваційний захід сприятиме активізації академічної мобільності, публікаційної активності та приваблення грантових коштів, що в сукупності суттєво мотивуватиме науковців і забезпечить збільшення доходів університету. Необхідні подальші дослідження у цьому напрямку з використанням емпіричного аналізу та економіко-математичних методів.

Біографія автора

  • Вікторія Адамик, Національний університет «Львівська політехніка»

    кандидат економічних наук, доцент,

    доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва

Посилання

Biondi, L., & Russo, S.. Integrating strategic planning and performance management in universities: A multiple case-study analysis. Journal of Management and Governance. 2022. 26 (2), р. 417-448.

Influence of university’s philosophy on graduates’ social and professional adaptation. 2017. URL: https://www.revistaespacios.com/a17v38n25/17382517.html

Dan, C. H. Literature review on the relationship between corporate culture and performance in academic research. World Journal of Advanced Research and Reviews. 2023, 20 (01), p. 780-788. URL: https://wjarr.com/sites/default/files/ WJARR-2023-2143.pdf

Мороз В., Мороз Н., Лааманен Р. Корпоративна культура вищого навчального закладу: зміст дефініції та особливості її прояву. CORE. 2023. URL: https://core. ac.uk/download/pdf/199400112.pdf

Ghumiem, S. H., Alawi, N. A. M., Al-Refaei, A. A.-A., & Masaud, K. A. R.. Corporate Culture and Its Effects on Organizational Performance: Multi-Group Analysis Evidence from Developing Countries. European Journal of Business and Management Research. 2023. 8 (2), p. 142-148.

Кравченко, Г., & Дзін, Л. (2023). Current efficiency trends of development of organizational culture (on the example of the universities of the province of Szechuan, China). Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 15 (29). URL: https://doi.org/10.33296/2707-0255-15(29)-04.

Taye, M., Guoyuan, S., Muthanna, A. Organizational culture and its influence on the performance of higher education institutions: The case of a state university in Beijing International Journal of Research Studies in Education. 2019. 8(2), р. 77-90. DOI: 10.5861/ijrse.2019.3026.

Ting, Ch., Tan, C., Amini, M. and others. Comparing teachers’ Codes of Ethics in China, the USA, and Australia and recommendations on them. Hong Kong Journal of Social Sciences. 2021.Vol. 58. Autumn/Winter.

Number of public colleges and universities in China between 2012 and 2022 Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/226982/number-of-universities-in-china/

Global Flow of Tertiary-Level Students. UNESCO. 2023. URL: https://uis.unesco. org/en/uis-student-flow#slideoutmenu.

Nikolajev, E., Riy, H., Shemelinets, I. Higher education in Ukraine: changes due to the war. Analytical report. Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University, 2023. 94 p.

Admission-2023: even during the war, foreign students enter Ukrainian universities. LB.ua. URL: https://lb.ua/blog/olena_shapovalova/565964_vstup2023_navit_pid_ chas_viyni.html

Falko, N., Zhukov, O. Transition from hierarchy to adhocratic organizational culture in a Ukrainian university: From survival to successful development in the conditions of war. Problems and Perspectives in Management. 2023. Vol. 21, Issue 2, р. 15- 22.

Data hint at Russia’s shifting science collaborations after year of war. 2023. URL: https://www.nature.com/articles/d41586-023-00552-w

Yu, O., Wang, Yu. An analysis of the relationship between organizational culture and performance: case study of a Chinese university. Social Work and Education. 2018.Vol. 5, No. 2, р. 121-133.

Guan, X., Sun, T., Hou, Y., Liang, Z., Luan, Y.Z., and Fan, L.H. The relationship between job performance and perceived organizational support in faculty members at Chinese universities: a questionnaire survey. 2014. BMC Medical Education. 14 (15).

Patel, M.M., Moseley, T.W., Nia, E.S., etc. Team Science: A Practical Approach to Starting Collaborative Projects. Journal of Breast Imaging. 2021. Vol. 3, Issue 6, November/December, р. 721-726. URL: https://academic.oup.com/jbi/ article/3/6/721/6300538

Завантаження

Опубліковано

2024-05-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Адамик, Вікторія, and Чень Хун. “Корпоративна культура в українських і китайських закладах вищої освіти у контексті двосторонніх відносин”. Вісник Економіки, no. 1, May 2024, pp. 180-97, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 1116

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.